&Nu Status


Mail log för 6 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6826820-4.7010.000100.000.00
obfuscate53503-1.67210.50094.345.66
obfuscate40382-1.4769.30095.005.00
obfuscate26251-1.3767.10096.153.85
obfuscate26260-1.7040.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate25241-0.4926.00096.004.00
obfuscate23230-4.5430.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate19181-2.6398.40094.745.26
obfuscate17161-0.9067.10094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6826820-4.7010.000100.000.00
obfuscate53503-1.67210.50094.345.66
obfuscate40382-1.4769.30095.005.00
obfuscate26260-1.7040.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate26251-1.3767.10096.153.85
obfuscate25241-0.4926.00096.004.00
obfuscate23230-4.5430.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate19181-2.6398.40094.745.26
obfuscate17161-0.9067.10094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate53503-1.67210.50094.345.66
obfuscate40382-1.4769.30095.005.00
obfuscate17161-0.9067.10094.125.88
obfuscate25241-0.4926.00096.004.00
obfuscate26251-1.3767.10096.153.85
obfuscate651-0.6608.30083.3316.67
obfuscate19181-2.6398.40094.745.26
obfuscate880-2.7750.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.2000.000100.000.00
obfuscate330-99.7000.000100.000.00
obfuscate770-15.6140.000100.000.00
obfuscate12120-8.9830.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate14140-7.3430.000100.000.00
obfuscate110-7.1000.000100.000.00
obfuscate6826820-4.7010.000100.000.00
obfuscate23230-4.5430.000100.000.00
obfuscate660-3.0830.000100.000.00
obfuscate550-2.9600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate53503-1.67210.50094.345.66
obfuscate40382-1.4769.30095.005.00
obfuscate19181-2.6398.40094.745.26
obfuscate651-0.6608.30083.3316.67
obfuscate17161-0.9067.10094.125.88
obfuscate26251-1.3767.10096.153.85
obfuscate25241-0.4926.00096.004.00
obfuscate880-2.7750.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-2.7750.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.1630.000100.000.00
obfuscate110-100.2000.000100.000.00
obfuscate12120-0.5750.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-0.6608.30083.3316.67
obfuscate17161-0.9067.10094.125.88
obfuscate53503-1.67210.50094.345.66
obfuscate19181-2.6398.40094.745.26
obfuscate40382-1.4769.30095.005.00
obfuscate25241-0.4926.00096.004.00
obfuscate26251-1.3767.10096.153.85
obfuscate880-2.7750.000100.000.00
obfuscate19190-0.9530.000100.000.00
obfuscate25250-1.1800.000100.000.00
obfuscate880-1.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.1 var:
Tue Oct 6 01:52:09 2020; Spam; 13.1; obfuscate; UTF-8QManda_K_SundstrC3B6m ; JUNK UTF-8QVinn_gratis_bensin_fC3B6r_10_000_DKK_cattis@och.nu_F...
Mest Ham med ratio -100.2 var:
Tue Oct 6 00:01:28 2020; Mail; -100.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IFN0ZWZhbiBTdg; ...

10 st Spam och 1112 st Ham ger totalt 1122 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Oct 7 11:37:00 EDT 2020