&Nu Status


Mail log för 5 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6186180-5.3540.000100.000.00
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate29290-1.6660.000100.000.00
obfuscate27261-1.1279.80096.303.70
obfuscate22211-1.3196.60095.454.55
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate17170-2.4760.000100.000.00
obfuscate15150-1.5130.000100.000.00
obfuscate14140-1.1500.000100.000.00
obfuscate13121-0.8427.90092.317.69

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6186180-5.3540.000100.000.00
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate29290-1.6660.000100.000.00
obfuscate27261-1.1279.80096.303.70
obfuscate22211-1.3196.60095.454.55
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate17170-2.4760.000100.000.00
obfuscate15150-1.5130.000100.000.00
obfuscate14140-1.1500.000100.000.00
obfuscate13130-2.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate22211-1.3196.60095.454.55
obfuscate27261-1.1279.80096.303.70
obfuscate13121-0.8427.90092.317.69
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate770-1.6290.000100.000.00
obfuscate6600.2670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.2000.000100.000.00
obfuscate440-74.5500.000100.000.00
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate11110-11.2730.000100.000.00
obfuscate13130-7.9000.000100.000.00
obfuscate6186180-5.3540.000100.000.00
obfuscate220-4.4000.000100.000.00
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate12120-2.7750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate27261-1.1279.80096.303.70
obfuscate13121-0.8427.90092.317.69
obfuscate22211-1.3196.60095.454.55
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate770-1.6290.000100.000.00
obfuscate6600.2670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate770-1.6290.000100.000.00
obfuscate6600.2670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate990-1.5110.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate6186180-5.3540.000100.000.00
obfuscate12120-2.7750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13121-0.8427.90092.317.69
obfuscate22211-1.3196.60095.454.55
obfuscate47452-4.16713.25095.744.26
obfuscate27261-1.1279.80096.303.70
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate17170-12.2180.000100.000.00
obfuscate770-1.6290.000100.000.00
obfuscate6600.2670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3940.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.9 var:
Mon Oct 5 17:23:19 2020; Spam; 13.9; obfuscate; Bitcoin Team ; JUNK UTF-8QSista20Chansen20cattis40och2Enu2E20Missa20i; ...
Mest Ham med ratio -100.2 var:
Mon Oct 5 09:17:28 2020; Mail; -100.2; obfuscate; Facebook ; Karolina Sandell sent a message to the conversation Familjen Sandell.; ...

5 st Spam och 993 st Ham ger totalt 998 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Oct 6 11:37:00 EDT 2020