&Nu Status


Mail log för 4 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7647640-4.2740.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate35350-1.1400.000100.000.00
obfuscate34340-1.3030.000100.000.00
obfuscate32311-2.66811.40096.883.12
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00
obfuscate24240-0.8750.000100.000.00
obfuscate23230-1.2480.000100.000.00
obfuscate19190-16.6320.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate15150-7.2200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7647640-4.2740.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate35350-1.1400.000100.000.00
obfuscate34340-1.3030.000100.000.00
obfuscate32311-2.66811.40096.883.12
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00
obfuscate24240-0.8750.000100.000.00
obfuscate23230-1.2480.000100.000.00
obfuscate19190-16.6320.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate15150-7.2200.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate32311-2.66811.40096.883.12
obfuscate541-1.4506.40080.0020.00
obfuscate1010.00013.7000.00100.00
obfuscate550-2.2800.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate660-17.1500.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-50.3500.000100.000.00
obfuscate880-38.3750.000100.000.00
obfuscate11110-27.5640.000100.000.00
obfuscate660-17.1500.000100.000.00
obfuscate19190-16.6320.000100.000.00
obfuscate15150-7.2200.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate7647640-4.2740.000100.000.00
obfuscate330-3.9330.000100.000.00
obfuscate770-3.2430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.7000.00100.00
obfuscate32311-2.66811.40096.883.12
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate541-1.4506.40080.0020.00
obfuscate550-2.2800.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate660-17.1500.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-2.2800.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate660-17.1500.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00
obfuscate15150-7.2200.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate34340-1.3030.000100.000.00
obfuscate23230-1.2480.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00013.7000.00100.00
obfuscate541-1.4506.40080.0020.00
obfuscate32311-2.66811.40096.883.12
obfuscate550-2.2800.000100.000.00
obfuscate15150-0.3600.000100.000.00
obfuscate35350-4.9660.000100.000.00
obfuscate660-17.1500.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-1.3210.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Sun Oct 4 17:38:35 2020; Spam; 13.7; obfuscate; Tham Choy ; JUNK PROJECT; ...
Mest Ham med ratio -100.2 var:
Sun Oct 4 00:35:03 2020; Mail; -100.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IExpbmRhIEjDtmc; ...

4 st Spam och 1134 st Ham ger totalt 1138 st Mail (00% spam) till 40 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Oct 5 11:37:00 EDT 2020