&Nu Status


Mail log för 3 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7837830-3.4870.000100.000.00
obfuscate35350-2.4060.000100.000.00
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate17161-2.3697.40094.125.88
obfuscate17170-0.9060.000100.000.00
obfuscate16160-1.5440.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00
obfuscate11110-1.9620.000100.000.00
obfuscate990-0.8670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7837830-3.4870.000100.000.00
obfuscate35350-2.4060.000100.000.00
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate17170-0.9060.000100.000.00
obfuscate17161-2.3697.40094.125.88
obfuscate16160-1.5440.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00
obfuscate11110-1.9620.000100.000.00
obfuscate990-0.8670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-2.3697.40094.125.88
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate770-15.2290.000100.000.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate550-60.9000.000100.000.00
obfuscate220-50.7000.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate770-15.2290.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate440-4.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.7500.000100.000.00
obfuscate7837830-3.4870.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate17161-2.3697.40094.125.88
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate770-15.2290.000100.000.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate770-15.2290.000100.000.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00
obfuscate440-4.4000.000100.000.00
obfuscate990-0.8670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-2.3697.40094.125.88
obfuscate25241-5.5548.00096.004.00
obfuscate440-4.9000.000100.000.00
obfuscate13130-17.1460.000100.000.00
obfuscate770-15.2290.000100.000.00
obfuscate18180-1.4780.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate330-2.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00
obfuscate13130-1.4770.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8 var:
Sat Oct 3 02:00:30 2020; Spam; 8; obfuscate; utf-8QSleepo ; JUNK utf-8QMattor2C20Mattor2C20Mattor3A202020pC3A520Linie20Design; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Sat Oct 3 05:29:13 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; Jan Evanson posted in Ramkvilla; ...

2 st Spam och 1030 st Ham ger totalt 1032 st Mail (00% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.7000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 4 11:37:00 EDT 2020