&Nu Status


Mail log för 2 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12
obfuscate51501-1.2908.30098.041.96
obfuscate43430-2.0580.000100.000.00
obfuscate29290-14.3860.000100.000.00
obfuscate25250-1.4160.000100.000.00
obfuscate23221-0.8558.40095.654.35
obfuscate21201-1.6408.00095.244.76
obfuscate20191-1.5958.00095.005.00
obfuscate18180-13.2170.000100.000.00
obfuscate17161-1.4758.30094.125.88
obfuscate13130-1.9850.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12
obfuscate51501-1.2908.30098.041.96
obfuscate43430-2.0580.000100.000.00
obfuscate29290-14.3860.000100.000.00
obfuscate25250-1.4160.000100.000.00
obfuscate23221-0.8558.40095.654.35
obfuscate21201-1.6408.00095.244.76
obfuscate20191-1.5958.00095.005.00
obfuscate18180-13.2170.000100.000.00
obfuscate17161-1.4758.30094.125.88
obfuscate13130-1.9850.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-0.8558.40095.654.35
obfuscate20191-1.5958.00095.005.00
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12
obfuscate17161-1.4758.30094.125.88
obfuscate21201-1.6408.00095.244.76
obfuscate1091-0.6898.30090.0010.00
obfuscate321-0.9008.30066.6733.33
obfuscate51501-1.2908.30098.041.96
obfuscate880-2.4880.000100.000.00
obfuscate220-7.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.5500.000100.000.00
obfuscate880-25.7620.000100.000.00
obfuscate770-14.7570.000100.000.00
obfuscate29290-14.3860.000100.000.00
obfuscate18180-13.2170.000100.000.00
obfuscate990-12.9560.000100.000.00
obfuscate12120-8.9830.000100.000.00
obfuscate220-7.1000.000100.000.00
obfuscate220-3.7500.000100.000.00
obfuscate880-3.5250.000100.000.00
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-0.8558.40095.654.35
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12
obfuscate17161-1.4758.30094.125.88
obfuscate1091-0.6898.30090.0010.00
obfuscate321-0.9008.30066.6733.33
obfuscate51501-1.2908.30098.041.96
obfuscate20191-1.5958.00095.005.00
obfuscate21201-1.6408.00095.244.76
obfuscate880-2.4880.000100.000.00
obfuscate220-7.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-2.4880.000100.000.00
obfuscate220-7.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.4000.000100.000.00
obfuscate880-3.5250.000100.000.00
obfuscate18180-13.2170.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate12120-8.9830.000100.000.00
obfuscate550-1.3400.000100.000.00
obfuscate770-14.7570.000100.000.00
obfuscate990-12.9560.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.9008.30066.6733.33
obfuscate1091-0.6898.30090.0010.00
obfuscate17161-1.4758.30094.125.88
obfuscate20191-1.5958.00095.005.00
obfuscate21201-1.6408.00095.244.76
obfuscate23221-0.8558.40095.654.35
obfuscate51501-1.2908.30098.041.96
obfuscate8578561-3.0498.40099.880.12
obfuscate880-2.4880.000100.000.00
obfuscate220-7.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.4 var:
Fri Oct 2 07:55:42 2020; Spam; 8.4; obfuscate; apply ; JUNK Testimony; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Oct 2 02:14:11 2020; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re Vildsvin; ...

8 st Spam och 1267 st Ham ger totalt 1275 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Oct 3 11:37:00 EDT 2020