&Nu Status


Mail log för 1 Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8128120-2.4950.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate33321-1.5948.00096.973.03
obfuscate29290-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.1040.000100.000.00
obfuscate24240-1.2870.000100.000.00
obfuscate21210-1.4000.000100.000.00
obfuscate21210-19.6760.000100.000.00
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8128120-2.4950.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate33321-1.5948.00096.973.03
obfuscate29290-1.4550.000100.000.00
obfuscate28280-1.1040.000100.000.00
obfuscate24240-1.2870.000100.000.00
obfuscate21210-1.4000.000100.000.00
obfuscate21210-19.6760.000100.000.00
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8710.0439.50087.5012.50
obfuscate33321-1.5948.00096.973.03
obfuscate981-13.68810.70088.8911.11
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00
obfuscate550-20.9400.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate11110-18.4180.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate330-66.9330.000100.000.00
obfuscate550-20.9400.000100.000.00
obfuscate21210-19.6760.000100.000.00
obfuscate11110-18.4180.000100.000.00
obfuscate13130-16.3770.000100.000.00
obfuscate981-13.68810.70088.8911.11
obfuscate17170-7.2530.000100.000.00
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76
obfuscate330-4.4670.000100.000.00
obfuscate440-4.3500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-13.68810.70088.8911.11
obfuscate8710.0439.50087.5012.50
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76
obfuscate33321-1.5948.00096.973.03
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00
obfuscate550-20.9400.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate11110-18.4180.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00
obfuscate550-20.9400.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate11110-18.4180.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00
obfuscate880-1.9750.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.4330.000100.000.00
obfuscate21210-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8710.0439.50087.5012.50
obfuscate981-13.68810.70088.8911.11
obfuscate21201-5.6759.50095.244.76
obfuscate33321-1.5948.00096.973.03
obfuscate20200-2.6200.000100.000.00
obfuscate550-20.9400.000100.000.00
obfuscate660-0.9830.000100.000.00
obfuscate43430-4.0280.000100.000.00
obfuscate11110-18.4180.000100.000.00
obfuscate41410-1.4050.000100.000.00
obfuscate330-4.4670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.7 var:
Thu Oct 1 02:51:31 2020; Spam; 10.7; obfuscate; ms. Nadezhda ; JUNK Hello) I hope you can speak); ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Oct 1 16:02:23 2020; Mail; -104.7; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0212 -- no payment due; ...

4 st Spam och 1288 st Ham ger totalt 1292 st Mail (00% spam) till 51 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.4250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 2 11:37:00 EDT 2020