&Nu Status


Mail log för Oktober - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171091709118-7.31210.00099.890.11
obfuscate1334130529-2.4499.03497.832.17
obfuscate118911818-1.3558.00099.330.67
obfuscate86083822-0.6867.40997.442.56
obfuscate80279111-3.9107.81898.631.37
obfuscate70769413-1.0366.69298.161.84
obfuscate6306300-14.5330.000100.000.00
obfuscate5905846-1.8158.33398.981.02
obfuscate5515492-1.6929.00099.640.36
obfuscate54252418-1.4358.00096.683.32
obfuscate4003964-4.4958.25099.001.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate171091709118-7.31210.00099.890.11
obfuscate1334130529-2.4499.03497.832.17
obfuscate118911818-1.3558.00099.330.67
obfuscate86083822-0.6867.40997.442.56
obfuscate80279111-3.9107.81898.631.37
obfuscate70769413-1.0366.69298.161.84
obfuscate6306300-14.5330.000100.000.00
obfuscate5905846-1.8158.33398.981.02
obfuscate5515492-1.6929.00099.640.36
obfuscate54252418-1.4358.00096.683.32
obfuscate4003964-4.4958.25099.001.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1334130529-2.4499.03497.832.17
obfuscate86083822-0.6867.40997.442.56
obfuscate171091709118-7.31210.00099.890.11
obfuscate54252418-1.4358.00096.683.32
obfuscate70769413-1.0366.69298.161.84
obfuscate80279111-3.9107.81898.631.37
obfuscate27826810-0.8106.50096.403.60
obfuscate14113110-4.63412.20092.917.09
obfuscate3333249-0.93510.33397.302.70
obfuscate2132058-1.3227.75096.243.76
obfuscate118911818-1.3558.00099.330.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46460-76.2610.000100.000.00
obfuscate80791-61.9629.00098.751.25
obfuscate3123057-19.6208.42997.762.24
obfuscate6306300-14.5330.000100.000.00
obfuscate20200-13.7500.000100.000.00
obfuscate2672670-12.5360.000100.000.00
obfuscate2102082-12.5108.00099.050.95
obfuscate63630-8.3970.000100.000.00
obfuscate171091709118-7.31210.00099.890.11
obfuscate40391-5.5906.00097.502.50
obfuscate18180-4.8890.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-1.75024.00088.8911.11
obfuscate1192-0.33315.50081.8218.18
obfuscate1101091-1.93614.00099.090.91
obfuscate292810.35713.00096.553.45
obfuscate14113110-4.63412.20092.917.09
obfuscate5410.25012.00080.0020.00
obfuscate3333249-0.93510.33397.302.70
obfuscate171091709118-7.31210.00099.890.11
obfuscate1334130529-2.4499.03497.832.17
obfuscate2110.0009.00050.0050.00
obfuscate1801791-1.7779.00099.440.56

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate22220-0.1360.000100.000.00
obfuscate60600-0.1830.000100.000.00
obfuscate63630-8.3970.000100.000.00
obfuscate10100-1.6000.000100.000.00
obfuscate18180-4.8890.000100.000.00
obfuscate660-2.8330.000100.000.00
obfuscate13130-0.7690.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.2500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.0009.00050.0050.00
obfuscate2110.0009.00050.0050.00
obfuscate2110.0009.00050.0050.00
obfuscate3210.5009.00066.6733.33
obfuscate431-0.6677.00075.0025.00
obfuscate5410.25012.00080.0020.00
obfuscate1192-0.33315.50081.8218.18
obfuscate651-0.2009.00083.3316.67
obfuscate32284-3.5718.25087.5012.50
obfuscate981-1.75024.00088.8911.11
obfuscate14113110-4.63412.20092.917.09

Mest Spam med ratio 27.1 var:
Thu Oct 15 07:43:24 2020; Spam; 27.1; obfuscate; Mrs. Lisa D.Bushman ; JUNK Thanks for Your Effort;
Mest Ham med ratio -109.6 var:
Sun Oct 25 19:14:55 2020; Mail; -109.6; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMDQ5NDYzIMOkciBkaW4gaw;

203 st Spam och 29247 st Ham ger totalt 29450 st Mail (00% spam) till 88 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6650


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 2 11:42:00 EST 2020