&Nu Status


Mail log för 15 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7447440-4.2340.000100.000.00
obfuscate35350-1.9540.000100.000.00
obfuscate33330-1.4910.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00
obfuscate30300-0.9730.000100.000.00
obfuscate28271-1.3968.30096.433.57
obfuscate27270-1.5520.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate17170-1.4350.000100.000.00
obfuscate17170-18.3940.000100.000.00
obfuscate16160-14.5190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7447440-4.2340.000100.000.00
obfuscate35350-1.9540.000100.000.00
obfuscate33330-1.4910.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00
obfuscate30300-0.9730.000100.000.00
obfuscate28271-1.3968.30096.433.57
obfuscate27270-1.5520.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate17170-1.4350.000100.000.00
obfuscate17170-18.3940.000100.000.00
obfuscate16160-14.5190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-1.3968.30096.433.57
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate880-26.3870.000100.000.00
obfuscate17170-18.3940.000100.000.00
obfuscate660-18.0670.000100.000.00
obfuscate16160-14.5190.000100.000.00
obfuscate11110-11.1360.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00
obfuscate7447440-4.2340.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-1.3968.30096.433.57
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28271-1.3968.30096.433.57
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6000.000100.000.00
obfuscate220-100.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.5180.000100.000.00
obfuscate550-1.7400.000100.000.00
obfuscate330-3.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.4500.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate31310-4.8230.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Tue Sep 15 04:19:52 2020; Spam; 8.3; obfuscate; GLACIAL ; JUNK FREE engraving still available - Make your GLACIAL unique; ...
Mest Ham med ratio -103.7 var:
Tue Sep 15 04:24:52 2020; Mail; -103.7; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954] Last and First Men; ...

1 st Spam och 1124 st Ham ger totalt 1125 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 16 11:37:00 EDT 2020