&Nu Status


Mail log för 14 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate38380-4.6790.000100.000.00
obfuscate30300-1.3530.000100.000.00
obfuscate29290-1.4210.000100.000.00
obfuscate20200-1.9510.000100.000.00
obfuscate20200-1.2400.000100.000.00
obfuscate19190-1.5320.000100.000.00
obfuscate17170-18.2240.000100.000.00
obfuscate16160-6.7620.000100.000.00
obfuscate15150-0.9200.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate38380-4.6790.000100.000.00
obfuscate30300-1.3530.000100.000.00
obfuscate29290-1.4210.000100.000.00
obfuscate20200-1.9510.000100.000.00
obfuscate20200-1.2400.000100.000.00
obfuscate19190-1.5320.000100.000.00
obfuscate17170-18.2240.000100.000.00
obfuscate16160-6.7620.000100.000.00
obfuscate15150-0.9200.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.7009.20050.0050.00
obfuscate1091-11.4678.20090.0010.00
obfuscate321-1.80017.10066.6733.33
obfuscate440-1.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.8820.000100.000.00
obfuscate990-2.5110.000100.000.00
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate550-40.9600.000100.000.00
obfuscate660-35.5830.000100.000.00
obfuscate17170-18.2240.000100.000.00
obfuscate1091-11.4678.20090.0010.00
obfuscate13130-9.2380.000100.000.00
obfuscate16160-6.7620.000100.000.00
obfuscate220-6.6000.000100.000.00
obfuscate38380-4.6790.000100.000.00
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.80017.10066.6733.33
obfuscate2114.7009.20050.0050.00
obfuscate1091-11.4678.20090.0010.00
obfuscate440-1.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.8820.000100.000.00
obfuscate990-2.5110.000100.000.00
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.8820.000100.000.00
obfuscate990-2.5110.000100.000.00
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate330-0.2670.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.7009.20050.0050.00
obfuscate321-1.80017.10066.6733.33
obfuscate1091-11.4678.20090.0010.00
obfuscate440-1.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate11110-1.8820.000100.000.00
obfuscate990-2.5110.000100.000.00
obfuscate7867860-3.9430.000100.000.00
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.1 var:
Mon Sep 14 10:00:39 2020; Spam; 17.1; obfuscate; Mary Armstrong ; JUNK From Mrs. Mary Armstrong; ...
Mest Ham med ratio -108 var:
Mon Sep 14 14:14:57 2020; Mail; -108; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

3 st Spam och 1133 st Ham ger totalt 1136 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 15 11:37:00 EDT 2020