&Nu Status


Mail log för 13 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7187180-4.8300.000100.000.00
obfuscate29290-1.2210.000100.000.00
obfuscate29290-1.4310.000100.000.00
obfuscate25250-5.8880.000100.000.00
obfuscate25241-1.7509.20096.004.00
obfuscate24240-1.6170.000100.000.00
obfuscate20191-1.87416.30095.005.00
obfuscate19190-0.7630.000100.000.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate13130-1.0460.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7187180-4.8300.000100.000.00
obfuscate29290-1.2210.000100.000.00
obfuscate29290-1.4310.000100.000.00
obfuscate25250-5.8880.000100.000.00
obfuscate24240-1.6170.000100.000.00
obfuscate25241-1.7509.20096.004.00
obfuscate19190-0.7630.000100.000.00
obfuscate20191-1.87416.30095.005.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate13130-1.0460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.3009.20080.0020.00
obfuscate20191-1.87416.30095.005.00
obfuscate25241-1.7509.20096.004.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate660-2.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate440-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate440-75.1500.000100.000.00
obfuscate10100-40.9200.000100.000.00
obfuscate880-38.3880.000100.000.00
obfuscate12120-9.0420.000100.000.00
obfuscate25250-5.8880.000100.000.00
obfuscate7187180-4.8300.000100.000.00
obfuscate440-3.3500.000100.000.00
obfuscate11110-2.6910.000100.000.00
obfuscate660-2.1500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-1.87416.30095.005.00
obfuscate5410.3009.20080.0020.00
obfuscate25241-1.7509.20096.004.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate660-2.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate440-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate660-2.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate440-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-75.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.0460.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5410.3009.20080.0020.00
obfuscate20191-1.87416.30095.005.00
obfuscate25241-1.7509.20096.004.00
obfuscate330-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-0.4750.000100.000.00
obfuscate660-2.1500.000100.000.00
obfuscate550-1.6800.000100.000.00
obfuscate13130-0.7770.000100.000.00
obfuscate440-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate15150-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.3 var:
Sun Sep 13 19:21:44 2020; Spam; 16.3; obfuscate; joensson@och.nu ; JUNK P@y Onilne Csaino Now.Big B0nus; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Sun Sep 13 01:07:59 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHVjayBHcmVlbiBw; ...

3 st Spam och 1055 st Ham ger totalt 1058 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 14 11:37:00 EDT 2020