&Nu Status


Mail log för 12 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate23230-1.7570.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00
obfuscate20200-1.4150.000100.000.00
obfuscate16151-1.0738.30093.756.25
obfuscate16160-0.9060.000100.000.00
obfuscate13130-1.7230.000100.000.00
obfuscate10100-49.6400.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate880-0.4880.000100.000.00
obfuscate770-14.8140.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate23230-1.7570.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00
obfuscate20200-1.4150.000100.000.00
obfuscate16160-0.9060.000100.000.00
obfuscate16151-1.0738.30093.756.25
obfuscate13130-1.7230.000100.000.00
obfuscate10100-49.6400.000100.000.00
obfuscate880-1.8370.000100.000.00
obfuscate880-0.4880.000100.000.00
obfuscate770-14.8140.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-1.0738.30093.756.25
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate440-75.7500.000100.000.00
obfuscate660-50.9000.000100.000.00
obfuscate660-50.8000.000100.000.00
obfuscate10100-49.6400.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate770-14.8140.000100.000.00
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate770-2.0570.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-1.0738.30093.756.25
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00
obfuscate550-1.9800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-1.0738.30093.756.25
obfuscate220-0.1500.000100.000.00
obfuscate7357350-4.6910.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.2330.000100.000.00
obfuscate330-34.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate22220-1.7550.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.3 var:
Sat Sep 12 10:07:43 2020; Spam; 8.3; obfuscate; JNX ; JUNK utf-8QNational_Video_Game_Day_E28093_YASSSSS; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Sat Sep 12 00:05:29 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpcyBTcGhvb24g; ...

1 st Spam och 948 st Ham ger totalt 949 st Mail (00% spam) till 33 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 13 11:37:00 EDT 2020