&Nu Status


Mail log för 11 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7697690-4.5000.000100.000.00
obfuscate40391-1.2598.30097.502.50
obfuscate38380-4.6050.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00
obfuscate20200-1.6950.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate18180-1.0720.000100.000.00
obfuscate18180-17.0890.000100.000.00
obfuscate16160-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9770.000100.000.00
obfuscate13130-1.1770.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7697690-4.5000.000100.000.00
obfuscate40391-1.2598.30097.502.50
obfuscate38380-4.6050.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00
obfuscate20200-1.6950.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate18180-1.0720.000100.000.00
obfuscate18180-17.0890.000100.000.00
obfuscate16160-1.8000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9770.000100.000.00
obfuscate13130-1.1770.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate40391-1.2598.30097.502.50
obfuscate981-0.7758.00088.8911.11
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate440-100.4250.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-100.4250.000100.000.00
obfuscate550-39.8600.000100.000.00
obfuscate18180-17.0890.000100.000.00
obfuscate770-15.9710.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate11110-10.3550.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-7.8000.000100.000.00
obfuscate38380-4.6050.000100.000.00
obfuscate7697690-4.5000.000100.000.00
obfuscate440-4.4500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate40391-1.2598.30097.502.50
obfuscate981-0.7758.00088.8911.11
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate440-100.4250.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate440-100.4250.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate13130-1.9770.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate981-0.7758.00088.8911.11
obfuscate40391-1.2598.30097.502.50
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate440-100.4250.000100.000.00
obfuscate220-2.2500.000100.000.00
obfuscate770-0.4290.000100.000.00
obfuscate10100-2.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate27270-0.9850.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.4 var:
Fri Sep 11 03:55:39 2020; Spam; 9.4; obfuscate; iso-8859-2QPaweB3 ; JUNK iso-8859-2QNajtajnsze_krzesB3o_z_oparciem_siatkowym_i_zagB3F3wkiem;...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Fri Sep 11 00:05:30 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JThCBDaHJpcyBTcGhvb24g; ...

3 st Spam och 1131 st Ham ger totalt 1134 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 12 11:37:00 EDT 2020