&Nu Status


Mail log för 10 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8078070-4.5710.000100.000.00
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate39390-1.7740.000100.000.00
obfuscate32311-1.8109.40096.883.12
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate22220-1.6500.000100.000.00
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate18180-1.0780.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8078070-4.5710.000100.000.00
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate39390-1.7740.000100.000.00
obfuscate32311-1.8109.40096.883.12
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate22220-1.6500.000100.000.00
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate18180-1.0780.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-0.55011.45087.5012.50
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate32311-1.8109.40096.883.12
obfuscate3212.5509.20066.6733.33
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-23.6560.000100.000.00
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00
obfuscate14140-8.0930.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate8078070-4.5710.000100.000.00
obfuscate220-4.3500.000100.000.00
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate550-2.7400.000100.000.00
obfuscate15150-2.3930.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16142-0.55011.45087.5012.50
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate32311-1.8109.40096.883.12
obfuscate3212.5509.20066.6733.33
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0780.000100.000.00
obfuscate880-1.9620.000100.000.00
obfuscate770-2.0140.000100.000.00
obfuscate660-0.7670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3212.5509.20066.6733.33
obfuscate16142-0.55011.45087.5012.50
obfuscate23221-5.7869.60095.654.35
obfuscate48462-3.79610.00095.834.17
obfuscate32311-1.8109.40096.883.12
obfuscate25250-16.9640.000100.000.00
obfuscate22220-1.0860.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8280.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate26260-8.9920.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.6 var:
Thu Sep 10 05:33:45 2020; Spam; 11.6; obfuscate; Martha ; JUNK how to live with pleasure; ...
Mest Ham med ratio -101.7 var:
Thu Sep 10 03:39:39 2020; Mail; -101.7; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Stargate_c3a5teruppstc3a5r_igen; ...

7 st Spam och 1241 st Ham ger totalt 1248 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1571


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 11 11:37:00 EDT 2020