&Nu Status


Mail log för 9 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate44440-4.0430.000100.000.00
obfuscate29290-0.7930.000100.000.00
obfuscate29290-1.7900.000100.000.00
obfuscate26251-1.9407.40096.153.85
obfuscate22220-1.4500.000100.000.00
obfuscate21210-12.0050.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate18171-0.8479.10094.445.56
obfuscate18180-0.9390.000100.000.00
obfuscate15150-1.5730.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate44440-4.0430.000100.000.00
obfuscate29290-0.7930.000100.000.00
obfuscate29290-1.7900.000100.000.00
obfuscate26251-1.9407.40096.153.85
obfuscate22220-1.4500.000100.000.00
obfuscate21210-12.0050.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate18180-0.9390.000100.000.00
obfuscate18171-0.8479.10094.445.56
obfuscate15150-1.5730.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.8479.10094.445.56
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate26251-1.9407.40096.153.85
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-46.5090.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate11110-46.5090.000100.000.00
obfuscate550-41.0800.000100.000.00
obfuscate770-15.3430.000100.000.00
obfuscate21210-12.0050.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate44440-4.0430.000100.000.00
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate880-3.3750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate18171-0.8479.10094.445.56
obfuscate26251-1.9407.40096.153.85
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-46.5090.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-46.5090.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-1.5730.000100.000.00
obfuscate11110-1.2550.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.8479.10094.445.56
obfuscate26251-1.9407.40096.153.85
obfuscate8878861-4.00611.30099.890.11
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.6000.000100.000.00
obfuscate19190-11.6890.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate11110-46.5090.000100.000.00
obfuscate880-3.3750.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.3 var:
Wed Sep 9 04:43:40 2020; Spam; 11.3; obfuscate; IT och.nu; JUNK Activate One-Time Verification On Your Email Account; ...
Mest Ham med ratio -103.7 var:
Wed Sep 9 03:05:22 2020; Mail; -103.7; obfuscate; Helena Kiel ; Re [clubcosmos1954] Last and First Men; ...

3 st Spam och 1268 st Ham ger totalt 1271 st Mail (00% spam) till 45 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 10 11:37:00 EDT 2020