&Nu Status


Mail log för 8 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7457450-4.5180.000100.000.00
obfuscate48480-1.8440.000100.000.00
obfuscate32320-1.2160.000100.000.00
obfuscate31310-1.4230.000100.000.00
obfuscate30300-2.3530.000100.000.00
obfuscate28280-1.0820.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate22220-19.0770.000100.000.00
obfuscate19190-1.3160.000100.000.00
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7457450-4.5180.000100.000.00
obfuscate48480-1.8440.000100.000.00
obfuscate32320-1.2160.000100.000.00
obfuscate31310-1.4230.000100.000.00
obfuscate30300-2.3530.000100.000.00
obfuscate28280-1.0820.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate22220-19.0770.000100.000.00
obfuscate19190-1.3160.000100.000.00
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.8509.90080.0020.00
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate440-2.6250.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5270.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.5750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.3000.000100.000.00
obfuscate440-26.2500.000100.000.00
obfuscate440-25.2750.000100.000.00
obfuscate22220-19.0770.000100.000.00
obfuscate660-16.5670.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate7457450-4.5180.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate550-3.8000.000100.000.00
obfuscate660-3.7830.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.8509.90080.0020.00
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate440-2.6250.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5270.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.5750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate440-2.6250.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5270.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.5750.000100.000.00
obfuscate32320-1.2160.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.8509.90080.0020.00
obfuscate18180-1.6720.000100.000.00
obfuscate440-2.6250.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-11.0830.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-4.5000.000100.000.00
obfuscate11110-1.5270.000100.000.00
obfuscate110-1.2000.000100.000.00
obfuscate440-1.5750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Tue Sep 8 19:16:01 2020; Spam; 9.9; obfuscate; IT och.nu; JUNK Activate One-Time Verification On Your Email Account; ...
Mest Ham med ratio -102.7 var:
Tue Sep 8 10:12:33 2020; Mail; -102.7; obfuscate; Helena Kiel ; UTF-8BUmU6IFtjbHViY29zbW9zMTk1NHN0eXJlbHNlXSBSw7ZzdGEgSkEgZWxsZXIgTkVK; ...

1 st Spam och 1130 st Ham ger totalt 1131 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 9 11:37:00 EDT 2020