&Nu Status


Mail log för 7 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate36360-1.2640.000100.000.00
obfuscate35350-1.8260.000100.000.00
obfuscate31310-2.5900.000100.000.00
obfuscate22220-1.9270.000100.000.00
obfuscate20200-2.7800.000100.000.00
obfuscate19190-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-0.8940.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate13130-1.9080.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate36360-1.2640.000100.000.00
obfuscate35350-1.8260.000100.000.00
obfuscate31310-2.5900.000100.000.00
obfuscate22220-1.9270.000100.000.00
obfuscate20200-2.7800.000100.000.00
obfuscate19190-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-0.8940.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate13130-1.9080.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate10100-1.0400.000100.000.00
obfuscate770-1.3430.000100.000.00
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate660-3.4330.000100.000.00
obfuscate440-73.8750.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-73.8750.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate10100-11.8600.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate660-3.4330.000100.000.00
obfuscate330-3.0330.000100.000.00
obfuscate20200-2.7800.000100.000.00
obfuscate440-2.6500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate10100-1.0400.000100.000.00
obfuscate770-1.3430.000100.000.00
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate660-3.4330.000100.000.00
obfuscate440-73.8750.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate10100-1.0400.000100.000.00
obfuscate770-1.3430.000100.000.00
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate660-3.4330.000100.000.00
obfuscate440-73.8750.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.6370.000100.000.00
obfuscate10100-1.0400.000100.000.00
obfuscate770-1.3430.000100.000.00
obfuscate7197190-3.7930.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate440-25.8500.000100.000.00
obfuscate660-3.4330.000100.000.00
obfuscate440-73.8750.000100.000.00
obfuscate13130-17.5540.000100.000.00
obfuscate12120-8.9500.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 0 var:
...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Mon Sep 7 08:54:09 2020; Mail; -100.8; obfuscate; UTF-8BRWxsaW5vciDDlmRlZW4 ; UTF-8BRWxsaW5vciDDlmRlZW4gaA; ...

st Spam och 1099 st Ham ger totalt 1099 st Mail (00% spam) till 41 st alias.


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 8 11:37:00 EDT 2020