&Nu Status


Mail log för 6 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate33330-1.1970.000100.000.00
obfuscate32311-2.6689.90096.883.12
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate23230-1.1220.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00
obfuscate17170-35.6760.000100.000.00
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate13130-0.6150.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate33330-1.1970.000100.000.00
obfuscate32311-2.6689.90096.883.12
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate23230-1.1220.000100.000.00
obfuscate19190-2.2740.000100.000.00
obfuscate18180-0.8390.000100.000.00
obfuscate17170-35.6760.000100.000.00
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate13130-0.6150.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.6689.90096.883.12
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.6620.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate660-66.9830.000100.000.00
obfuscate11110-37.3270.000100.000.00
obfuscate17170-35.6760.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate330-4.2330.000100.000.00
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate220-3.1500.000100.000.00
obfuscate550-3.0600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.6689.90096.883.12
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.6620.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.6620.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00
obfuscate1100.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate32311-2.6689.90096.883.12
obfuscate16160-0.8440.000100.000.00
obfuscate24240-1.2040.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate880-1.6620.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate7097090-4.1550.000100.000.00
obfuscate34340-4.6380.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.9 var:
Sun Sep 6 14:55:44 2020; Spam; 9.9; obfuscate; Webhallen ; JUNK UTF-8QDet20C3A4r20klart20cattis40och2Enu2C20du; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Sun Sep 6 05:01:10 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BS3lya29yIG9jaCBreXJr; ...

1 st Spam och 1057 st Ham ger totalt 1058 st Mail (00% spam) till 38 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 7 11:37:00 EDT 2020