&Nu Status


Mail log för 5 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate28253-2.98411.23389.2910.71
obfuscate19190-1.4740.000100.000.00
obfuscate17170-6.9820.000100.000.00
obfuscate12120-2.0500.000100.000.00
obfuscate12120-0.9580.000100.000.00
obfuscate11110-1.9820.000100.000.00
obfuscate10100-2.2300.000100.000.00
obfuscate990-1.5780.000100.000.00
obfuscate880-13.0370.000100.000.00
obfuscate880-2.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate28253-2.98411.23389.2910.71
obfuscate19190-1.4740.000100.000.00
obfuscate17170-6.9820.000100.000.00
obfuscate12120-2.0500.000100.000.00
obfuscate12120-0.9580.000100.000.00
obfuscate11110-1.9820.000100.000.00
obfuscate10100-2.2300.000100.000.00
obfuscate990-1.5780.000100.000.00
obfuscate880-13.0370.000100.000.00
obfuscate880-2.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28253-2.98411.23389.2910.71
obfuscate2113.0009.20050.0050.00
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate550-1.6200.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.0500.000100.000.00
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate440-50.1750.000100.000.00
obfuscate220-49.9500.000100.000.00
obfuscate660-18.2330.000100.000.00
obfuscate880-13.0370.000100.000.00
obfuscate110-9.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate17170-6.9820.000100.000.00
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28253-2.98411.23389.2910.71
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate2113.0009.20050.0050.00
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate550-1.6200.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate550-1.6200.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-18.2330.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate3304.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate2113.0009.20050.0050.00
obfuscate28253-2.98411.23389.2910.71
obfuscate6046040-4.4610.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate550-1.6200.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.4 var:
Sat Sep 5 10:53:29 2020; Spam; 12.4; obfuscate; WEBHALLEN ; JUNK UTF-8QDet20C3A4r20klart20cattis40och2Enu2C20du; ...
Mest Ham med ratio -101.7 var:
Sat Sep 5 07:10:33 2020; Mail; -101.7; obfuscate; Club Cosmos ; UTF-8QClub_Cosmos3a_Club_Cosmos_CyberPubtrc3a4ff; ...

5 st Spam och 804 st Ham ger totalt 809 st Mail (00% spam) till 39 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 6 11:37:00 EDT 2020