&Nu Status


Mail log för 4 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7407400-3.5940.000100.000.00
obfuscate42420-2.0760.000100.000.00
obfuscate42420-1.2950.000100.000.00
obfuscate23230-22.0740.000100.000.00
obfuscate23221-1.3738.30095.654.35
obfuscate22211-1.6148.30095.454.55
obfuscate20200-1.3100.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate18180-1.3610.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7407400-3.5940.000100.000.00
obfuscate42420-2.0760.000100.000.00
obfuscate42420-1.2950.000100.000.00
obfuscate23230-22.0740.000100.000.00
obfuscate23221-1.3738.30095.654.35
obfuscate22211-1.6148.30095.454.55
obfuscate20200-1.3100.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate18180-1.3610.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate14140-1.4640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22211-1.6148.30095.454.55
obfuscate23221-1.3738.30095.654.35
obfuscate541-1.3758.60080.0020.00
obfuscate12120-1.2080.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-16.0430.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate220-50.9500.000100.000.00
obfuscate23230-22.0740.000100.000.00
obfuscate770-16.0430.000100.000.00
obfuscate770-15.7140.000100.000.00
obfuscate220-4.3500.000100.000.00
obfuscate7407400-3.5940.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate550-2.2400.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate42420-2.0760.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.3758.60080.0020.00
obfuscate22211-1.6148.30095.454.55
obfuscate23221-1.3738.30095.654.35
obfuscate12120-1.2080.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-16.0430.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-1.2080.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-16.0430.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate23230-22.0740.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.3758.60080.0020.00
obfuscate22211-1.6148.30095.454.55
obfuscate23221-1.3738.30095.654.35
obfuscate12120-1.2080.000100.000.00
obfuscate19190-1.1050.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate770-16.0430.000100.000.00
obfuscate14140-1.4210.000100.000.00
obfuscate550-1.0800.000100.000.00
obfuscate330-1.5670.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.6 var:
Fri Sep 4 06:29:34 2020; Spam; 8.6; obfuscate; Amazon.co.jp ; JUNK utf-8B5rOo5paH55Wq5Y344COMzc2LTMxNjgxOC0zMDcx; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Fri Sep 4 12:35:22 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8BTWF0dGlhcyBJbmdlc29u; ...

3 st Spam och 1104 st Ham ger totalt 1107 st Mail (00% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 5 11:37:00 EDT 2020