&Nu Status


Mail log för 3 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8028011-2.3166.50099.880.12
obfuscate44440-1.5550.000100.000.00
obfuscate38380-5.1320.000100.000.00
obfuscate31310-1.0030.000100.000.00
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57
obfuscate27261-1.2928.00096.303.70
obfuscate23230-0.9960.000100.000.00
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate21210-1.2950.000100.000.00
obfuscate19190-16.0050.000100.000.00
obfuscate16160-6.9310.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8028011-2.3166.50099.880.12
obfuscate44440-1.5550.000100.000.00
obfuscate38380-5.1320.000100.000.00
obfuscate31310-1.0030.000100.000.00
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57
obfuscate27261-1.2928.00096.303.70
obfuscate23230-0.9960.000100.000.00
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate21210-1.2950.000100.000.00
obfuscate19190-16.0050.000100.000.00
obfuscate16160-6.9310.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-1.2928.00096.303.70
obfuscate8028011-2.3166.50099.880.12
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57
obfuscate15141-1.5799.20093.336.67
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.2710.000100.000.00
obfuscate880-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.3000.000100.000.00
obfuscate330-72.0000.000100.000.00
obfuscate770-57.4430.000100.000.00
obfuscate440-50.9750.000100.000.00
obfuscate660-36.6000.000100.000.00
obfuscate19190-16.0050.000100.000.00
obfuscate10100-11.1300.000100.000.00
obfuscate12120-9.0920.000100.000.00
obfuscate16160-6.9310.000100.000.00
obfuscate38380-5.1320.000100.000.00
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.5799.20093.336.67
obfuscate27261-1.2928.00096.303.70
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57
obfuscate8028011-2.3166.50099.880.12
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.2710.000100.000.00
obfuscate880-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.2710.000100.000.00
obfuscate880-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.2170.000100.000.00
obfuscate220-0.9000.000100.000.00
obfuscate660-2.4500.000100.000.00
obfuscate220-0.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.5799.20093.336.67
obfuscate27261-1.2928.00096.303.70
obfuscate28271-4.8818.00096.433.57
obfuscate8028011-2.3166.50099.880.12
obfuscate22220-2.2640.000100.000.00
obfuscate15150-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.2710.000100.000.00
obfuscate880-1.1000.000100.000.00
obfuscate550-1.3800.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.2 var:
Thu Sep 3 12:13:32 2020; Spam; 9.2; obfuscate; Ars Technica ; JUNK Rocket Report SpaceX to attempt second Starship hop Vega returns...
Mest Ham med ratio -108 var:
Thu Sep 3 10:39:14 2020; Mail; -108; obfuscate; Facebook ; UTF-8BMTE1MzgxIMOkciBkaW4gaw; ...

4 st Spam och 1234 st Ham ger totalt 1238 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.9250


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 4 11:37:00 EDT 2020