&Nu Status


Mail log för 2 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356341-3.24712.30099.840.16
obfuscate43430-2.2350.000100.000.00
obfuscate33330-1.5640.000100.000.00
obfuscate24240-5.9420.000100.000.00
obfuscate23230-0.6960.000100.000.00
obfuscate22220-0.9820.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate18180-17.3280.000100.000.00
obfuscate17170-36.3820.000100.000.00
obfuscate15150-1.2070.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356341-3.24712.30099.840.16
obfuscate43430-2.2350.000100.000.00
obfuscate33330-1.5640.000100.000.00
obfuscate24240-5.9420.000100.000.00
obfuscate23230-0.6960.000100.000.00
obfuscate22220-0.9820.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate18180-17.3280.000100.000.00
obfuscate17170-36.3820.000100.000.00
obfuscate15150-1.2070.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356341-3.24712.30099.840.16
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate880-13.7620.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.8000.000100.000.00
obfuscate220-98.3000.000100.000.00
obfuscate17170-36.3820.000100.000.00
obfuscate330-35.5000.000100.000.00
obfuscate550-19.6800.000100.000.00
obfuscate18180-17.3280.000100.000.00
obfuscate990-14.2440.000100.000.00
obfuscate880-13.7620.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate24240-5.9420.000100.000.00
obfuscate990-4.6890.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356341-3.24712.30099.840.16
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate880-13.7620.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate880-13.7620.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate990-1.0330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6356341-3.24712.30099.840.16
obfuscate220-0.2500.000100.000.00
obfuscate14140-1.4290.000100.000.00
obfuscate880-13.7620.000100.000.00
obfuscate220-1.0500.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3890.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Wed Sep 2 04:44:18 2020; Spam; 12.3; obfuscate; RAY-BAN ; JUNK utf-8BSXTCocKvcyBhYm91dCB0aW1lIHdlIHRyZWF0ZWQgWU9VLiBP; ...
Mest Ham med ratio -100.8 var:
Wed Sep 2 00:33:45 2020; Mail; -100.8; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEVsaWFzIEJlcg; ...

1 st Spam och 1007 st Ham ger totalt 1008 st Mail (00% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.3000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 3 11:37:00 EDT 2020