&Nu Status


Mail log för 1 September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7277270-1.6340.000100.000.00
obfuscate39390-2.0280.000100.000.00
obfuscate38380-2.1130.000100.000.00
obfuscate28280-1.2710.000100.000.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate23230-1.4090.000100.000.00
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate20200-1.4000.000100.000.00
obfuscate18180-1.7830.000100.000.00
obfuscate16160-0.9810.000100.000.00
obfuscate14140-8.1710.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7277270-1.6340.000100.000.00
obfuscate39390-2.0280.000100.000.00
obfuscate38380-2.1130.000100.000.00
obfuscate28280-1.2710.000100.000.00
obfuscate23230-1.4090.000100.000.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate20200-1.4000.000100.000.00
obfuscate18180-1.7830.000100.000.00
obfuscate16160-0.9810.000100.000.00
obfuscate14140-8.1710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.45019.30080.0020.00
obfuscate4310.5339.20075.0025.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate321-49.9508.30066.6733.33
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.8000.000100.000.00
obfuscate321-49.9508.30066.6733.33
obfuscate550-23.3200.000100.000.00
obfuscate13130-23.0230.000100.000.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate550-20.9200.000100.000.00
obfuscate12120-10.2170.000100.000.00
obfuscate110-9.3000.000100.000.00
obfuscate14140-8.1710.000100.000.00
obfuscate440-5.8500.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-1.45019.30080.0020.00
obfuscate4310.5339.20075.0025.00
obfuscate321-49.9508.30066.6733.33
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate14140-8.1710.000100.000.00
obfuscate23230-1.4090.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate12120-10.2170.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate321-49.9508.30066.6733.33
obfuscate4310.5339.20075.0025.00
obfuscate541-1.45019.30080.0020.00
obfuscate24231-22.3138.00095.834.17
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate21210-1.3290.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate660-3.1000.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate220-1.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 19.3 var:
Tue Sep 1 17:38:00 2020; Spam; 19.3; obfuscate; Amazon ; JUNK iso-2022-jpBW0FtYXpvbi5jby5qcF0bJEIlIiVeJT4lczZbNV4bKEI; ...
Mest Ham med ratio -109.5 var:
Tue Sep 1 00:17:38 2020; Mail; -109.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IFRob21hcyBMaQ; ...

5 st Spam och 1154 st Ham ger totalt 1159 st Mail (00% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 2 11:37:00 EDT 2020