&Nu Status


Mail log för September - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21397213898-4.1008.62599.960.04
obfuscate1160114911-3.0599.45599.050.95
obfuscate9879843-1.6258.33399.700.30
obfuscate8288208-1.1708.00099.030.97
obfuscate7347259-3.6577.88998.771.23
obfuscate67066910.4088.00099.850.15
obfuscate5905891-17.3118.00099.830.17
obfuscate5045040-1.6490.000100.000.00
obfuscate4944904-1.76310.00099.190.81
obfuscate4604582-1.2238.00099.570.43
obfuscate4043977-4.2959.85798.271.73

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21397213898-4.1008.62599.960.04
obfuscate1160114911-3.0599.45599.050.95
obfuscate9879843-1.6258.33399.700.30
obfuscate8288208-1.1708.00099.030.97
obfuscate7347259-3.6577.88998.771.23
obfuscate67066910.4088.00099.850.15
obfuscate5905891-17.3118.00099.830.17
obfuscate5045040-1.6490.000100.000.00
obfuscate4944904-1.76310.00099.190.81
obfuscate4604582-1.2238.00099.570.43
obfuscate4043977-4.2959.85798.271.73

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1160114911-3.0599.45599.050.95
obfuscate7347259-3.6577.88998.771.23
obfuscate21397213898-4.1008.62599.960.04
obfuscate8288208-1.1708.00099.030.97
obfuscate4043977-4.2959.85798.271.73
obfuscate514470.9778.57186.2713.73
obfuscate49454-0.4449.00091.848.16
obfuscate4944904-1.76310.00099.190.81
obfuscate95923-1.95714.66796.843.16
obfuscate9879843-1.6258.33399.700.30
obfuscate2952923-25.9258.33398.981.02

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate46460-80.4570.000100.000.00
obfuscate70691-61.2468.00098.571.43
obfuscate2952923-25.9258.33398.981.02
obfuscate11110-25.0910.000100.000.00
obfuscate1881880-23.4040.000100.000.00
obfuscate5905891-17.3118.00099.830.17
obfuscate2292272-11.9476.50099.130.87
obfuscate43430-7.3950.000100.000.00
obfuscate64640-6.5470.000100.000.00
obfuscate3413392-5.4109.00099.410.59
obfuscate220-5.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate95923-1.95714.66796.843.16
obfuscate2402382-1.45412.00099.170.83
obfuscate151410.85710.00093.336.67
obfuscate4944904-1.76310.00099.190.81
obfuscate4043977-4.2959.85798.271.73
obfuscate1160114911-3.0599.45599.050.95
obfuscate3413392-5.4109.00099.410.59
obfuscate1221211-4.2409.00099.180.82
obfuscate49454-0.4449.00091.848.16
obfuscate21397213898-4.1008.62599.960.04
obfuscate514470.9778.57186.2713.73

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29290-1.0340.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate17170-0.2350.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate46460-80.4570.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-5.0000.000100.000.00
obfuscate5045040-1.6490.000100.000.00
obfuscate440-0.2500.000100.000.00
obfuscate330-2.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate321-2.0008.00066.6733.33
obfuscate514470.9778.57186.2713.73
obfuscate49454-0.4449.00091.848.16
obfuscate151410.85710.00093.336.67
obfuscate95923-1.95714.66796.843.16
obfuscate4043977-4.2959.85798.271.73
obfuscate70691-61.2468.00098.571.43
obfuscate7347259-3.6577.88998.771.23
obfuscate1701682-2.0716.50098.821.18
obfuscate2952923-25.9258.33398.981.02

Mest Spam med ratio 19.3 var:
Tue Sep 1 17:38:00 2020; Spam; 19.3; obfuscate; Amazon ; JUNK iso-2022-jpBW0FtYXpvbi5jby5qcF0bJEIlIiVeJT4lczZbNV4bKEI;
Mest Ham med ratio -109.5 var:
Tue Sep 1 00:17:38 2020; Mail; -109.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IFRob21hcyBMaQ;

87 st Spam och 32484 st Ham ger totalt 32571 st Mail (00% spam) till 82 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.8621


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 2 11:42:00 EDT 2020