&Nu Status


Mail log för Augusti - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate240182399721-3.0918.42999.910.09
obfuscate112611197-3.70910.71499.380.62
obfuscate9379316-1.7788.50099.360.64
obfuscate83782413-1.1809.15498.451.55
obfuscate8098081-3.8228.00099.880.12
obfuscate6406355-1.1177.80099.220.78
obfuscate5325284-15.6317.25099.250.75
obfuscate4704691-2.0368.00099.790.21
obfuscate46245210-1.6178.60097.842.16
obfuscate4464442-1.9378.50099.550.45
obfuscate3873870-1.1060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate240182399721-3.0918.42999.910.09
obfuscate112611197-3.70910.71499.380.62
obfuscate9379316-1.7788.50099.360.64
obfuscate83782413-1.1809.15498.451.55
obfuscate8098081-3.8228.00099.880.12
obfuscate6406355-1.1177.80099.220.78
obfuscate5325284-15.6317.25099.250.75
obfuscate4704691-2.0368.00099.790.21
obfuscate46245210-1.6178.60097.842.16
obfuscate4464442-1.9378.50099.550.45
obfuscate3873870-1.1060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate240182399721-3.0918.42999.910.09
obfuscate83782413-1.1809.15498.451.55
obfuscate26125110-26.7859.40096.173.83
obfuscate46245210-1.6178.60097.842.16
obfuscate112611197-3.70910.71499.380.62
obfuscate9379316-1.7788.50099.360.64
obfuscate6406355-1.1177.80099.220.78
obfuscate1151114-6.45011.25096.523.48
obfuscate5325284-15.6317.25099.250.75
obfuscate3323293-3.3598.66799.100.90
obfuscate252230.27311.33388.0012.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate63630-65.5710.000100.000.00
obfuscate82820-64.5000.000100.000.00
obfuscate26125110-26.7859.40096.173.83
obfuscate5325284-15.6317.25099.250.75
obfuscate2162160-14.7130.000100.000.00
obfuscate43412-9.63411.00095.354.65
obfuscate36360-9.3060.000100.000.00
obfuscate2062060-8.3250.000100.000.00
obfuscate110-8.0000.000100.000.00
obfuscate1151114-6.45011.25096.523.48

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate62602-1.61732.00096.773.23
obfuscate3553541-2.84518.00099.720.28
obfuscate2011992-1.57317.00099.001.00
obfuscate252230.27311.33388.0012.00
obfuscate1151114-6.45011.25096.523.48
obfuscate43412-9.63411.00095.354.65
obfuscate112611197-3.70910.71499.380.62
obfuscate26125110-26.7859.40096.173.83
obfuscate83782413-1.1809.15498.451.55
obfuscate3323293-3.3598.66799.100.90
obfuscate46245210-1.6178.60097.842.16

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate22220-0.3640.000100.000.00
obfuscate10100-0.2000.000100.000.00
obfuscate63630-0.4130.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate2012010-2.1390.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate2032030-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate11110-1.0910.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4222.5008.50050.0050.00
obfuscate211-2.0008.00050.0050.00
obfuscate252230.27311.33388.0012.00
obfuscate12111-4.0916.00091.678.33
obfuscate434121.5617.50095.354.65
obfuscate43412-9.63411.00095.354.65
obfuscate26125110-26.7859.40096.173.83
obfuscate1151114-6.45011.25096.523.48
obfuscate62602-1.61732.00096.773.23
obfuscate44431-0.9307.00097.732.27
obfuscate46245210-1.6178.60097.842.16

Mest Spam med ratio 36.4 var:
Sun Aug 23 08:59:18 2020; Spam; 36.4; obfuscate; Amazon.co.jp ; JUNK iso-2022-jpBGyRCJCo7WUonJCRKfUshJE4cEpzJHI5OT83GyhC;
Mest Ham med ratio -109.5 var:
Mon Aug 10 05:29:50 2020; Mail; -109.5; obfuscate; Facebook ; Agneta Emilsson sent you a friend request. Accept to help her grow her ...

107 st Spam och 34482 st Ham ger totalt 34589 st Mail (00% spam) till 80 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5514


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 2 11:42:00 EDT 2020