&Nu Status


Mail log för Juli - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2788027780100-2.51810.59099.640.36
obfuscate109410877-3.1189.85799.360.64
obfuscate88784146-0.4517.45794.815.19
obfuscate8608546-1.6129.33399.300.70
obfuscate8017974-5.0018.75099.500.50
obfuscate5615592-0.9879.00099.640.36
obfuscate4804791-15.7357.00099.790.21
obfuscate4314301-2.2308.00099.770.23
obfuscate4304246-1.4398.16798.601.40
obfuscate3783780-2.1030.000100.000.00
obfuscate3523520-0.8120.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2788027780100-2.51810.59099.640.36
obfuscate109410877-3.1189.85799.360.64
obfuscate8608546-1.6129.33399.300.70
obfuscate88784146-0.4517.45794.815.19
obfuscate8017974-5.0018.75099.500.50
obfuscate5615592-0.9879.00099.640.36
obfuscate4804791-15.7357.00099.790.21
obfuscate4314301-2.2308.00099.770.23
obfuscate4304246-1.4398.16798.601.40
obfuscate3783780-2.1030.000100.000.00
obfuscate3523520-0.8120.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2788027780100-2.51810.59099.640.36
obfuscate88784146-0.4517.45794.815.19
obfuscate104959-7.86312.66791.358.65
obfuscate109410877-3.1189.85799.360.64
obfuscate8608546-1.6129.33399.300.70
obfuscate4304246-1.4398.16798.601.40
obfuscate2922866-4.06310.83397.952.05
obfuscate161249.08313.75075.0025.00
obfuscate8017974-5.0018.75099.500.50
obfuscate81774-1.53210.00095.064.94
obfuscate494720.1708.00095.924.08

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate83821-78.93912.00098.801.20
obfuscate62611-71.5578.00098.391.61
obfuscate2212201-30.2188.00099.550.45
obfuscate21192-21.26310.50090.489.52
obfuscate4804791-15.7357.00099.790.21
obfuscate27270-13.9260.000100.000.00
obfuscate2152150-9.9350.000100.000.00
obfuscate104959-7.86312.66791.358.65
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate1111101-6.3558.00099.100.90
obfuscate3073070-6.1170.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161249.08313.75075.0025.00
obfuscate104959-7.86312.66791.358.65
obfuscate83821-78.93912.00098.801.20
obfuscate1891872-1.49711.00098.941.06
obfuscate58571-0.96511.00098.281.72
obfuscate14131-0.92311.00092.867.14
obfuscate2922866-4.06310.83397.952.05
obfuscate2788027780100-2.51810.59099.640.36
obfuscate21192-21.26310.50090.489.52
obfuscate81774-1.53210.00095.064.94
obfuscate17152-1.20010.00088.2411.76

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate25250-1.0800.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.7500.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate6600.8330.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate161249.08313.75075.0025.00
obfuscate17152-1.20010.00088.2411.76
obfuscate21192-21.26310.50090.489.52
obfuscate104959-7.86312.66791.358.65
obfuscate14131-0.92311.00092.867.14
obfuscate151410.7866.00093.336.67
obfuscate17161-4.50010.00094.125.88
obfuscate88784146-0.4517.45794.815.19
obfuscate81774-1.53210.00095.064.94
obfuscate494720.1708.00095.924.08
obfuscate2922866-4.06310.83397.952.05

Mest Spam med ratio 27.4 var:
Fri Jul 17 16:45:15 2020; Spam; 27.4; obfuscate; Shpend ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -109.4 var:
Wed Jul 29 14:47:14 2020; Mail; -109.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BRXZlbmVtYW5nc2luYmp1;

216 st Spam och 37469 st Ham ger totalt 37685 st Mail (00% spam) till 78 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7315


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Aug 2 11:42:00 EDT 2020