&Nu Status


Mail log för Juni - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3003829938100-2.5848.07099.670.33
obfuscate1237121324-3.3998.83398.061.94
obfuscate94187368-0.7577.76592.777.23
obfuscate9018983-1.3748.66799.670.33
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01
obfuscate6286235-0.9818.40099.200.80
obfuscate55253220-1.52313.90096.383.62
obfuscate5155150-13.4600.000100.000.00
obfuscate4634630-3.4130.000100.000.00
obfuscate4594581-2.48320.00099.780.22
obfuscate44241527-1.1379.03793.896.11

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3003829938100-2.5848.07099.670.33
obfuscate1237121324-3.3998.83398.061.94
obfuscate9018983-1.3748.66799.670.33
obfuscate94187368-0.7577.76592.777.23
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01
obfuscate6286235-0.9818.40099.200.80
obfuscate55253220-1.52313.90096.383.62
obfuscate5155150-13.4600.000100.000.00
obfuscate4634630-3.4130.000100.000.00
obfuscate4594581-2.48320.00099.780.22
obfuscate44241527-1.1379.03793.896.11

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3003829938100-2.5848.07099.670.33
obfuscate94187368-0.7577.76592.777.23
obfuscate44241527-1.1379.03793.896.11
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01
obfuscate1237121324-3.3998.83398.061.94
obfuscate55253220-1.52313.90096.383.62
obfuscate7960190.4179.26375.9524.05
obfuscate3583526-4.0777.66798.321.68
obfuscate2212165-1.4129.80097.742.26
obfuscate6286235-0.9818.40099.200.80
obfuscate82775-1.6109.40093.906.10

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate96960-74.6150.000100.000.00
obfuscate71701-70.8298.00098.591.41
obfuscate550-64.8000.000100.000.00
obfuscate2732712-26.0708.00099.270.73
obfuscate5155150-13.4600.000100.000.00
obfuscate1991981-9.1628.00099.500.50
obfuscate1291281-7.89110.00099.220.78
obfuscate69690-5.6090.000100.000.00
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01
obfuscate15150-5.0670.000100.000.00
obfuscate3583526-4.0777.66798.321.68

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4594581-2.48320.00099.780.22
obfuscate3233221-1.21718.00099.690.31
obfuscate2110.00016.00050.0050.00
obfuscate55253220-1.52313.90096.383.62
obfuscate1661633-3.03713.66798.191.81
obfuscate1291281-7.89110.00099.220.78
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01
obfuscate2212165-1.4129.80097.742.26
obfuscate201552.3339.80075.0025.00
obfuscate82775-1.6109.40093.906.10
obfuscate7960190.4179.26375.9524.05

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate15150-0.2000.000100.000.00
obfuscate96960-0.7600.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate69690-5.6090.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate98980-1.1020.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate2110.00016.00050.0050.00
obfuscate3211.0009.00066.6733.33
obfuscate201552.3339.80075.0025.00
obfuscate7960190.4179.26375.9524.05
obfuscate94187368-0.7577.76592.777.23
obfuscate44241527-1.1379.03793.896.11
obfuscate82775-1.6109.40093.906.10
obfuscate23221-1.5008.00095.654.35
obfuscate55253220-1.52313.90096.383.62
obfuscate83180625-5.2649.96096.993.01

Mest Spam med ratio 35.7 var:
Wed Jun 24 17:07:48 2020; Spam; 35.7; obfuscate; ak@och.nu ; JUNK Online Casino Bonus;
Mest Ham med ratio -106 var:
Tue Jun 2 14:05:22 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Love Hillermark Gard wants to be friends on Facebook;

332 st Spam och 41159 st Ham ger totalt 41491 st Mail (00% spam) till 88 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.9247


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 2 11:42:00 EDT 2020