&Nu Status


Mail log för Maj - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate329163288432-3.1978.00099.900.10
obfuscate1075104827-2.9908.25997.492.51
obfuscate99194447-0.6388.59695.264.74
obfuscate9339303-1.35214.33399.680.32
obfuscate84781037-5.23710.05495.634.37
obfuscate6005982-0.8298.50099.670.33
obfuscate57754235-1.65710.48693.936.07
obfuscate5655641-10.7159.00099.820.18
obfuscate51948534-1.1467.91293.456.55
obfuscate4374370-2.9770.000100.000.00
obfuscate4134076-0.4578.66798.551.45

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate329163288432-3.1978.00099.900.10
obfuscate1075104827-2.9908.25997.492.51
obfuscate99194447-0.6388.59695.264.74
obfuscate9339303-1.35214.33399.680.32
obfuscate84781037-5.23710.05495.634.37
obfuscate6005982-0.8298.50099.670.33
obfuscate5655641-10.7159.00099.820.18
obfuscate57754235-1.65710.48693.936.07
obfuscate51948534-1.1467.91293.456.55
obfuscate4374370-2.9770.000100.000.00
obfuscate4124102-0.9007.00099.510.49

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate99194447-0.6388.59695.264.74
obfuscate84781037-5.23710.05495.634.37
obfuscate350350.0009.3710.00100.00
obfuscate57754235-1.65710.48693.936.07
obfuscate51948534-1.1467.91293.456.55
obfuscate329163288432-3.1978.00099.900.10
obfuscate1075104827-2.9908.25997.492.51
obfuscate5644122.4098.00078.5721.43
obfuscate32431410-5.7456.40096.913.09
obfuscate1991927-2.03610.85796.483.52
obfuscate474163.3669.50087.2312.77

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-96.0000.000100.000.00
obfuscate66660-81.2880.000100.000.00
obfuscate68680-73.3530.000100.000.00
obfuscate660-35.3330.000100.000.00
obfuscate2332321-19.0009.00099.570.43
obfuscate38353-11.7718.33392.117.89
obfuscate5655641-10.7159.00099.820.18
obfuscate1871825-6.7589.40097.332.67
obfuscate1251223-6.40212.00097.602.40
obfuscate32431410-5.7456.40096.913.09
obfuscate84781037-5.23710.05495.634.37

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00098.0000.00100.00
obfuscate2752741-1.00026.00099.640.36
obfuscate9339303-1.35214.33399.680.32
obfuscate9721.42914.00077.7822.22
obfuscate1251223-6.40212.00097.602.40
obfuscate1991927-2.03610.85796.483.52
obfuscate57754235-1.65710.48693.936.07
obfuscate1495-1.22210.40064.2935.71
obfuscate84781037-5.23710.05495.634.37
obfuscate981-0.87510.00088.8911.11
obfuscate474163.3669.50087.2312.77

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-4.1110.000100.000.00
obfuscate660-2.1670.000100.000.00
obfuscate4374370-2.9770.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate17170-5.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate350350.0009.3710.00100.00
obfuscate1010.00098.0000.00100.00
obfuscate1495-1.22210.40064.2935.71
obfuscate4311.6678.00075.0025.00
obfuscate431-0.3339.00075.0025.00
obfuscate9721.42914.00077.7822.22
obfuscate5644122.4098.00078.5721.43
obfuscate651-2.0007.00083.3316.67
obfuscate474163.3669.50087.2312.77
obfuscate981-0.87510.00088.8911.11
obfuscate38353-11.7718.33392.117.89

Mest Spam med ratio 98.1 var:
Fri May 8 03:40:42 2020; Spam; 98.1; obfuscate; Gabriel Badic ; JUNK Re Re Re UTF-8QbestC3A4ll20utredning203Aquotation;
Mest Ham med ratio -106 var:
Fri May 1 01:22:40 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEthbGxlIEhlbA;

332 st Spam och 43868 st Ham ger totalt 44200 st Mail (00% spam) till 83 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3283


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 2 11:42:00 EDT 2020