&Nu Status


Mail log för April - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate369363691125-2.2707.60099.930.07
obfuscate1041100833-0.6118.54596.833.17
obfuscate103210239-2.9408.77899.130.87
obfuscate9489417-1.0838.71499.260.74
obfuscate85884711-4.91013.27398.721.28
obfuscate5745731-5.2169.00099.830.17
obfuscate5695681-0.8709.00099.820.18
obfuscate51249913-1.5018.84697.462.54
obfuscate47745423-0.9678.95795.184.82
obfuscate4564551-2.6046.00099.780.22
obfuscate4394372-4.0878.50099.540.46

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate369363691125-2.2707.60099.930.07
obfuscate103210239-2.9408.77899.130.87
obfuscate1041100833-0.6118.54596.833.17
obfuscate9489417-1.0838.71499.260.74
obfuscate85884711-4.91013.27398.721.28
obfuscate5745731-5.2169.00099.830.17
obfuscate5695681-0.8709.00099.820.18
obfuscate51249913-1.5018.84697.462.54
obfuscate4564551-2.6046.00099.780.22
obfuscate47745423-0.9678.95795.184.82
obfuscate4394372-4.0878.50099.540.46

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9529663.3109.36430.5369.47
obfuscate1041100833-0.6118.54596.833.17
obfuscate369363691125-2.2707.60099.930.07
obfuscate47745423-0.9678.95795.184.82
obfuscate51249913-1.5018.84697.462.54
obfuscate85884711-4.91013.27398.721.28
obfuscate103210239-2.9408.77899.130.87
obfuscate423481.55910.00080.9519.05
obfuscate9489417-1.0838.71499.260.74
obfuscate3543486-2.62911.33398.311.69
obfuscate1421375-12.15330.20096.483.52

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate87870-83.6670.000100.000.00
obfuscate87870-81.0110.000100.000.00
obfuscate10100-30.7000.000100.000.00
obfuscate2862833-18.0149.33398.951.05
obfuscate1421375-12.15330.20096.483.52
obfuscate2242231-8.2609.00099.550.45
obfuscate97970-7.2990.000100.000.00
obfuscate93930-5.5590.000100.000.00
obfuscate3453423-5.4427.00099.130.87
obfuscate5745731-5.2169.00099.830.17
obfuscate85884711-4.91013.27398.721.28

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1421375-12.15330.20096.483.52
obfuscate3133112-0.87117.50099.360.64
obfuscate642-0.25015.50066.6733.33
obfuscate1284-0.25015.50066.6733.33
obfuscate85884711-4.91013.27398.721.28
obfuscate3543486-2.62911.33398.311.69
obfuscate423481.55910.00080.9519.05
obfuscate3030.0009.6670.00100.00
obfuscate9529663.3109.36430.5369.47
obfuscate2862833-18.0149.33398.951.05
obfuscate1010.0009.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-3.0000.000100.000.00
obfuscate111102.7270.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1551550-1.5610.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate55550-4.4550.000100.000.00
obfuscate22220-0.0910.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate3030.0009.6670.00100.00
obfuscate9529663.3109.36430.5369.47
obfuscate2110.0008.00050.0050.00
obfuscate211-2.0007.00050.0050.00
obfuscate642-0.25015.50066.6733.33
obfuscate1284-0.25015.50066.6733.33
obfuscate321-1.0006.00066.6733.33
obfuscate423481.55910.00080.9519.05
obfuscate39363-3.1947.33392.317.69
obfuscate20191-4.6846.00095.005.00

Mest Spam med ratio 99 var:
Sun Apr 12 14:21:39 2020; Spam; 99; obfuscate; horriganjohn ; JUNK RE ;
Mest Ham med ratio -106 var:
Fri Apr 3 09:37:54 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Lona Ahmad sent you a friend request that you havent responded to yet.;

245 st Spam och 48360 st Ham ger totalt 48605 st Mail (00% spam) till 86 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6776


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat May 2 11:42:00 EDT 2020