&Nu Status


Mail log för 24 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9809800-2.3480.000100.000.00
obfuscate43421-1.51712.30097.672.33
obfuscate41410-5.3760.000100.000.00
obfuscate33330-0.3790.000100.000.00
obfuscate32311-0.9488.30096.883.12
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate25241-1.2088.60096.004.00
obfuscate24231-1.8878.60095.834.17
obfuscate24240-1.2380.000100.000.00
obfuscate22220-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9809800-2.3480.000100.000.00
obfuscate43421-1.51712.30097.672.33
obfuscate41410-5.3760.000100.000.00
obfuscate33330-0.3790.000100.000.00
obfuscate32311-0.9488.30096.883.12
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate24240-1.2380.000100.000.00
obfuscate25241-1.2088.60096.004.00
obfuscate24231-1.8878.60095.834.17
obfuscate22220-1.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate24231-1.8878.60095.834.17
obfuscate211-1.7006.20050.0050.00
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate321-4.4007.30066.6733.33
obfuscate32311-0.9488.30096.883.12
obfuscate25241-1.2088.60096.004.00
obfuscate43421-1.51712.30097.672.33
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4660.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-50.8500.000100.000.00
obfuscate12120-48.0920.000100.000.00
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate41410-5.3760.000100.000.00
obfuscate22220-5.3680.000100.000.00
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate321-4.4007.30066.6733.33
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate16160-3.7750.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate43421-1.51712.30097.672.33
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate24231-1.8878.60095.834.17
obfuscate25241-1.2088.60096.004.00
obfuscate32311-0.9488.30096.883.12
obfuscate321-4.4007.30066.6733.33
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate211-1.7006.20050.0050.00
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4660.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4660.000100.000.00
obfuscate550-0.6600.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate22220-1.7000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate33330-0.3790.000100.000.00
obfuscate21210-1.2000.000100.000.00
obfuscate41410-5.3760.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.3000.00100.00
obfuscate211-1.7006.20050.0050.00
obfuscate321-4.4007.30066.6733.33
obfuscate24231-1.8878.60095.834.17
obfuscate25241-1.2088.60096.004.00
obfuscate29281-4.6796.20096.553.45
obfuscate29281-4.3936.60096.553.45
obfuscate32311-0.9488.30096.883.12
obfuscate43421-1.51712.30097.672.33
obfuscate220-47.5000.000100.000.00
obfuscate880-1.4660.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.3 var:
Tue Mar 24 22:20:03 2020; Spam; 12.3; obfuscate; Apple ; JUNK UTF-8QBestC3A4llningsnummer20APPLE2D159998002D76277; ...
Mest Ham med ratio -100.9 var:
Tue Mar 24 18:03:42 2020; Mail; -100.9; obfuscate; info@cellip.se; Cellip login information; ...

9 st Spam och 1488 st Ham ger totalt 1497 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2667


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 25 11:37:00 EDT 2020