&Nu Status


Mail log för 22 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12
obfuscate33330-4.4610.000100.000.00
obfuscate33312-1.6456.35093.946.06
obfuscate26260-1.3810.000100.000.00
obfuscate22211-1.2338.30095.454.55
obfuscate21201-0.8709.40095.244.76
obfuscate21201-1.8308.60095.244.76
obfuscate17170-6.8590.000100.000.00
obfuscate17170-6.5880.000100.000.00
obfuscate14140-1.7000.000100.000.00
obfuscate14140-0.0430.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12
obfuscate33330-4.4610.000100.000.00
obfuscate33312-1.6456.35093.946.06
obfuscate26260-1.3810.000100.000.00
obfuscate22211-1.2338.30095.454.55
obfuscate21201-0.8709.40095.244.76
obfuscate21201-1.8308.60095.244.76
obfuscate17170-6.8590.000100.000.00
obfuscate17170-6.5880.000100.000.00
obfuscate14140-1.7000.000100.000.00
obfuscate14140-0.0430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33312-1.6456.35093.946.06
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate22211-1.2338.30095.454.55
obfuscate21201-0.8709.40095.244.76
obfuscate21201-1.8308.60095.244.76
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12
obfuscate14131-0.8548.60092.867.14
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate880-0.6500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-74.6750.000100.000.00
obfuscate330-64.5670.000100.000.00
obfuscate440-50.5000.000100.000.00
obfuscate13130-30.5690.000100.000.00
obfuscate550-22.3200.000100.000.00
obfuscate990-11.1780.000100.000.00
obfuscate17170-6.8590.000100.000.00
obfuscate17170-6.5880.000100.000.00
obfuscate11110-5.3550.000100.000.00
obfuscate33330-4.4610.000100.000.00
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate21201-0.8709.40095.244.76
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate21201-1.8308.60095.244.76
obfuscate14131-0.8548.60092.867.14
obfuscate22211-1.2338.30095.454.55
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12
obfuscate33312-1.6456.35093.946.06
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate880-0.6500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate880-0.6500.000100.000.00
obfuscate13130-30.5690.000100.000.00
obfuscate33330-4.4610.000100.000.00
obfuscate440-1.6750.000100.000.00
obfuscate17170-6.8590.000100.000.00
obfuscate14140-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate11110-5.3550.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00012.7000.00100.00
obfuscate1010.0009.4000.00100.00
obfuscate14131-0.8548.60092.867.14
obfuscate33312-1.6456.35093.946.06
obfuscate21201-0.8709.40095.244.76
obfuscate21201-1.8308.60095.244.76
obfuscate22211-1.2338.30095.454.55
obfuscate8578561-3.5416.70099.880.12
obfuscate440-0.7750.000100.000.00
obfuscate2201.5500.000100.000.00
obfuscate880-0.6500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.7 var:
Sun Mar 22 10:12:31 2020; Spam; 12.7; obfuscate; Hayashi Kaoki ; JUNK I NEED TO SHARE SOMETHING VERY IMPORTANT WITH YOU; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sun Mar 22 01:44:27 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgSXNhYyBCcmlz; ...

9 st Spam och 1209 st Ham ger totalt 1218 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4889


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 23 11:37:00 EDT 2020