&Nu Status


Mail log för 21 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9769760-3.8920.000100.000.00
obfuscate32320-1.3840.000100.000.00
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3200.000100.000.00
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate17170-0.9760.000100.000.00
obfuscate14140-0.3000.000100.000.00
obfuscate13121-1.60813.90092.317.69
obfuscate12120-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-9.9090.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9769760-3.8920.000100.000.00
obfuscate32320-1.3840.000100.000.00
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3200.000100.000.00
obfuscate17170-0.9760.000100.000.00
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate14140-0.3000.000100.000.00
obfuscate13121-1.60813.90092.317.69
obfuscate12120-1.2000.000100.000.00
obfuscate11110-9.9090.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate642-26.02512.10066.6733.33
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate431-0.4339.20075.0025.00
obfuscate981-0.8638.40088.8911.11
obfuscate13121-1.60813.90092.317.69
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate2113.90013.90050.0050.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-103.0000.000100.000.00
obfuscate330-63.6670.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate660-32.6000.000100.000.00
obfuscate642-26.02512.10066.6733.33
obfuscate990-11.1330.000100.000.00
obfuscate880-10.6120.000100.000.00
obfuscate11110-9.9090.000100.000.00
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate990-4.1110.000100.000.00
obfuscate9769760-3.8920.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate13121-1.60813.90092.317.69
obfuscate2113.90013.90050.0050.00
obfuscate642-26.02512.10066.6733.33
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate431-0.4339.20075.0025.00
obfuscate981-0.8638.40088.8911.11
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00
obfuscate660-0.8830.000100.000.00
obfuscate220-47.8500.000100.000.00
obfuscate660-3.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate660-32.6000.000100.000.00
obfuscate17170-0.9760.000100.000.00
obfuscate880-10.6120.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.7000.00100.00
obfuscate1010.0006.5000.00100.00
obfuscate2113.90013.90050.0050.00
obfuscate642-26.02512.10066.6733.33
obfuscate431-0.4339.20075.0025.00
obfuscate981-0.8638.40088.8911.11
obfuscate13121-1.60813.90092.317.69
obfuscate18171-6.9069.80094.445.56
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate990-1.6670.000100.000.00
obfuscate220-0.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.7 var:
Sat Mar 21 08:51:59 2020; Spam; 17.7; obfuscate; UPS My Choice ; JUNK Update UPS Pickup and Drop Off Locations; ...
Mest Ham med ratio -103 var:
Sat Mar 21 19:20:55 2020; Mail; -103; obfuscate; Facebook ; Gottfrid Kumm wants to be friends on Facebook; ...

9 st Spam och 1238 st Ham ger totalt 1247 st Mail (00% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5111


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 22 11:37:00 EDT 2020