&Nu Status


Mail log för 19 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8508482-5.62715.85099.760.24
obfuscate53521-1.2928.30098.111.89
obfuscate47470-1.7000.000100.000.00
obfuscate38353-1.1467.73392.117.89
obfuscate36342-0.88510.45094.445.56
obfuscate32311-4.5168.20096.883.12
obfuscate31310-1.4290.000100.000.00
obfuscate28280-0.9680.000100.000.00
obfuscate27270-0.8780.000100.000.00
obfuscate23230-0.7390.000100.000.00
obfuscate23221-2.5457.60095.654.35

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8508482-5.62715.85099.760.24
obfuscate53521-1.2928.30098.111.89
obfuscate47470-1.7000.000100.000.00
obfuscate38353-1.1467.73392.117.89
obfuscate36342-0.88510.45094.445.56
obfuscate32311-4.5168.20096.883.12
obfuscate31310-1.4290.000100.000.00
obfuscate28280-0.9680.000100.000.00
obfuscate27270-0.8780.000100.000.00
obfuscate23230-0.7390.000100.000.00
obfuscate23221-2.5457.60095.654.35

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate38353-1.1467.73392.117.89
obfuscate36342-0.88510.45094.445.56
obfuscate8508482-5.62715.85099.760.24
obfuscate6510.0007.00083.3316.67
obfuscate32311-4.5168.20096.883.12
obfuscate431-1.2008.60075.0025.00
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate15141-1.65018.40093.336.67
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate541-3.9256.40080.0020.00
obfuscate17161-1.0817.60094.125.88

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-40.8600.000100.000.00
obfuscate880-10.5750.000100.000.00
obfuscate16160-5.9500.000100.000.00
obfuscate8508482-5.62715.85099.760.24
obfuscate32311-4.5168.20096.883.12
obfuscate541-3.9256.40080.0020.00
obfuscate23221-2.5457.60095.654.35
obfuscate770-2.1570.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate47470-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate15141-1.65018.40093.336.67
obfuscate8508482-5.62715.85099.760.24
obfuscate211-0.80014.10050.0050.00
obfuscate36342-0.88510.45094.445.56
obfuscate431-1.2008.60075.0025.00
obfuscate53521-1.2928.30098.111.89
obfuscate32311-4.5168.20096.883.12
obfuscate38353-1.1467.73392.117.89
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate17161-1.0817.60094.125.88
obfuscate23221-2.5457.60095.654.35

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate18180-0.6720.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8900.000100.000.00
obfuscate23230-0.7390.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate17170-1.0180.000100.000.00
obfuscate2200.1500.000100.000.00
obfuscate10100-1.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate17170-1.6350.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.4000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate211-0.80014.10050.0050.00
obfuscate431-1.2008.60075.0025.00
obfuscate541-3.9256.40080.0020.00
obfuscate6510.0007.00083.3316.67
obfuscate38353-1.1467.73392.117.89
obfuscate15141-1.65018.40093.336.67
obfuscate17161-1.0817.60094.125.88
obfuscate36342-0.88510.45094.445.56

Mest Spam med ratio 20.5 var:
Thu Mar 19 08:38:47 2020; Spam; 20.5; obfuscate; Freddy Norberg ; JUNK UTF-8QInvitation_from_Bob_F09F9880F09F918D; ...
Mest Ham med ratio -103 var:
Thu Mar 19 19:23:30 2020; Mail; -103; obfuscate; Facebook ; Johan Knutsson wants to be friends on Facebook; ...

19 st Spam och 1371 st Ham ger totalt 1390 st Mail (01% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.6632


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 20 11:37:00 EDT 2020