&Nu Status


Mail log för 17 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6486471-7.17510.50099.850.15
obfuscate53521-1.39413.00098.111.89
obfuscate35341-0.4419.80097.142.86
obfuscate32311-1.2398.30096.883.12
obfuscate30300-4.1470.000100.000.00
obfuscate29281-19.32115.60096.553.45
obfuscate24240-1.5250.000100.000.00
obfuscate23230-0.4780.000100.000.00
obfuscate22220-0.6680.000100.000.00
obfuscate18180-1.0280.000100.000.00
obfuscate17170-5.8590.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6486471-7.17510.50099.850.15
obfuscate53521-1.39413.00098.111.89
obfuscate35341-0.4419.80097.142.86
obfuscate32311-1.2398.30096.883.12
obfuscate30300-4.1470.000100.000.00
obfuscate29281-19.32115.60096.553.45
obfuscate24240-1.5250.000100.000.00
obfuscate23230-0.4780.000100.000.00
obfuscate22220-0.6680.000100.000.00
obfuscate18180-1.0280.000100.000.00
obfuscate17170-5.8590.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate120120.00011.5000.00100.00
obfuscate642-0.17511.30066.6733.33
obfuscate53521-1.39413.00098.111.89
obfuscate32311-1.2398.30096.883.12
obfuscate35341-0.4419.80097.142.86
obfuscate3211.70011.80066.6733.33
obfuscate13121-24.74212.50092.317.69
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate29281-19.32115.60096.553.45
obfuscate11101-2.2807.20090.919.09
obfuscate6486471-7.17510.50099.850.15

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-102.6330.000100.000.00
obfuscate220-49.7000.000100.000.00
obfuscate13121-24.74212.50092.317.69
obfuscate29281-19.32115.60096.553.45
obfuscate871-14.5579.90087.5012.50
obfuscate6486471-7.17510.50099.850.15
obfuscate17170-5.8590.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate30300-4.1470.000100.000.00
obfuscate321-3.95010.10066.6733.33
obfuscate220-3.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate29281-19.32115.60096.553.45
obfuscate1010.00014.5000.00100.00
obfuscate53521-1.39413.00098.111.89
obfuscate13121-24.74212.50092.317.69
obfuscate3211.70011.80066.6733.33
obfuscate120120.00011.5000.00100.00
obfuscate642-0.17511.30066.6733.33
obfuscate6486471-7.17510.50099.850.15
obfuscate321-3.95010.10066.6733.33
obfuscate871-14.5579.90087.5012.50

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-5.8590.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate10100-0.8200.000100.000.00
obfuscate23230-0.4780.000100.000.00
obfuscate550-0.2800.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate220-49.7000.000100.000.00
obfuscate18180-1.0280.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate1010.0006.1000.00100.00
obfuscate1010.00014.5000.00100.00
obfuscate120120.00011.5000.00100.00
obfuscate211-2.1007.20050.0050.00
obfuscate642-0.17511.30066.6733.33
obfuscate3211.70011.80066.6733.33
obfuscate321-3.95010.10066.6733.33
obfuscate871-14.5579.90087.5012.50
obfuscate11101-2.2807.20090.919.09
obfuscate13121-24.74212.50092.317.69

Mest Spam med ratio 16.3 var:
Tue Mar 17 03:21:34 2020; Spam; 16.3; obfuscate; Mourice Felice ; JUNK Attention Please; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Tue Mar 17 20:28:21 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Ellen Smiding wants to be friends on Facebook; ...

28 st Spam och 1092 st Ham ger totalt 1120 st Mail (02% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.1929


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 18 11:37:00 EDT 2020