&Nu Status


Mail log för 15 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate38380-2.1840.000100.000.00
obfuscate33321-0.7038.00096.973.03
obfuscate28271-0.9378.60096.433.57
obfuscate26260-5.1920.000100.000.00
obfuscate18180-1.2060.000100.000.00
obfuscate18180-6.2940.000100.000.00
obfuscate16160-2.9380.000100.000.00
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate14140-1.2000.000100.000.00
obfuscate14131-2.0858.60092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate38380-2.1840.000100.000.00
obfuscate33321-0.7038.00096.973.03
obfuscate28271-0.9378.60096.433.57
obfuscate26260-5.1920.000100.000.00
obfuscate18180-1.2060.000100.000.00
obfuscate18180-6.2940.000100.000.00
obfuscate16160-2.9380.000100.000.00
obfuscate15150-1.7000.000100.000.00
obfuscate14140-1.2000.000100.000.00
obfuscate14131-2.0858.60092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00011.5000.00100.00
obfuscate33321-0.7038.00096.973.03
obfuscate12111-1.0918.60091.678.33
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate1091-3.4446.20090.0010.00
obfuscate14131-2.0858.60092.867.14
obfuscate28271-0.9378.60096.433.57
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.1800.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate330-95.5000.000100.000.00
obfuscate990-32.5000.000100.000.00
obfuscate12120-8.6330.000100.000.00
obfuscate18180-6.2940.000100.000.00
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate26260-5.1920.000100.000.00
obfuscate440-3.4750.000100.000.00
obfuscate1091-3.4446.20090.0010.00
obfuscate16160-2.9380.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate4040.00011.5000.00100.00
obfuscate12111-1.0918.60091.678.33
obfuscate14131-2.0858.60092.867.14
obfuscate28271-0.9378.60096.433.57
obfuscate33321-0.7038.00096.973.03
obfuscate1091-3.4446.20090.0010.00
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.1800.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.1800.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate14140-1.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.8000.000100.000.00
obfuscate990-32.5000.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00
obfuscate440-1.0750.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate10100-0.7400.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4040.00011.5000.00100.00
obfuscate1091-3.4446.20090.0010.00
obfuscate12111-1.0918.60091.678.33
obfuscate14131-2.0858.60092.867.14
obfuscate28271-0.9378.60096.433.57
obfuscate33321-0.7038.00096.973.03
obfuscate6076061-5.28515.30099.840.16
obfuscate220-0.8500.000100.000.00
obfuscate770-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.1800.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.3 var:
Sun Mar 15 15:20:40 2020; Spam; 15.3; obfuscate; casino ultime ; JUNK Bekrftelse UIDEF1; ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sun Mar 15 03:02:44 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; Tantric Events Europe and 9 others are new group suggestions f...

10 st Spam och 946 st Ham ger totalt 956 st Mail (01% spam) till 35 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1300


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 16 11:37:00 EDT 2020