&Nu Status


Mail log för 14 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7006991-2.8496.70099.860.14
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-5.5420.000100.000.00
obfuscate23212-1.1386.65091.308.70
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate21210-2.6380.000100.000.00
obfuscate15150-13.4730.000100.000.00
obfuscate14140-0.9070.000100.000.00
obfuscate14140-4.7790.000100.000.00
obfuscate14140-0.6290.000100.000.00
obfuscate14140-1.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7006991-2.8496.70099.860.14
obfuscate28280-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-5.5420.000100.000.00
obfuscate23212-1.1386.65091.308.70
obfuscate21210-2.6380.000100.000.00
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate15150-13.4730.000100.000.00
obfuscate14140-0.9070.000100.000.00
obfuscate14140-4.7790.000100.000.00
obfuscate14140-0.6290.000100.000.00
obfuscate14140-1.0000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8080.00011.5000.00100.00
obfuscate23212-1.1386.65091.308.70
obfuscate7006991-2.8496.70099.860.14
obfuscate651-1.96015.10083.3316.67
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate440-26.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate220-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-26.4000.000100.000.00
obfuscate550-19.3600.000100.000.00
obfuscate660-16.9330.000100.000.00
obfuscate770-14.3570.000100.000.00
obfuscate15150-13.4730.000100.000.00
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate24240-5.5420.000100.000.00
obfuscate14140-4.7790.000100.000.00
obfuscate220-4.6000.000100.000.00
obfuscate220-3.9000.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-1.96015.10083.3316.67
obfuscate8080.00011.5000.00100.00
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate7006991-2.8496.70099.860.14
obfuscate23212-1.1386.65091.308.70
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate440-26.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate220-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate440-26.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate220-0.2000.000100.000.00
obfuscate21210-2.6380.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00
obfuscate14140-0.9070.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate13130-2.7230.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8080.00011.5000.00100.00
obfuscate651-1.96015.10083.3316.67
obfuscate23212-1.1386.65091.308.70
obfuscate22211-5.97110.80095.454.55
obfuscate7006991-2.8496.70099.860.14
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate440-26.4000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate330-2.3670.000100.000.00
obfuscate220-1.8500.000100.000.00
obfuscate220-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.1 var:
Sat Mar 14 06:29:03 2020; Spam; 15.1; obfuscate; Sexguide ; JUNK UTF-8QEn_helt_unik_metod_fC3B6r_absolut_virilitet; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Sat Mar 14 01:27:00 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IFBhdHJpayBSaQ; ...

13 st Spam och 984 st Ham ger totalt 997 st Mail (01% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6077


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 15 11:37:00 EDT 2020