&Nu Status


Mail log för 12 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate30282-0.7368.70093.336.67
obfuscate27261-1.22310.80096.303.70
obfuscate26260-8.5350.000100.000.00
obfuscate22220-0.4590.000100.000.00
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate20200-1.3450.000100.000.00
obfuscate18180-3.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate30282-0.7368.70093.336.67
obfuscate26260-8.5350.000100.000.00
obfuscate27261-1.22310.80096.303.70
obfuscate22220-0.4590.000100.000.00
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate20200-1.3450.000100.000.00
obfuscate18180-3.8000.000100.000.00
obfuscate17170-1.3820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate150150.00011.5000.00100.00
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate30282-0.7368.70093.336.67
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate4311.26714.80075.0025.00
obfuscate321-1.7008.70066.6733.33
obfuscate27261-1.22310.80096.303.70
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.3000.000100.000.00
obfuscate15150-13.9270.000100.000.00
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate26260-8.5350.000100.000.00
obfuscate15150-6.9070.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate18180-3.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.3800.000100.000.00
obfuscate770-2.3290.000100.000.00
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4311.26714.80075.0025.00
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate150150.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate27261-1.22310.80096.303.70
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate30282-0.7368.70093.336.67
obfuscate321-1.7008.70066.6733.33
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate22220-0.4590.000100.000.00
obfuscate26260-8.5350.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate550-0.8000.000100.000.00
obfuscate550-2.3800.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate20200-1.3450.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.8000.00100.00
obfuscate150150.00011.5000.00100.00
obfuscate321-1.7008.70066.6733.33
obfuscate4311.26714.80075.0025.00
obfuscate30282-0.7368.70093.336.67
obfuscate27261-1.22310.80096.303.70
obfuscate45441-2.18414.50097.782.22
obfuscate5545504-9.6608.80099.280.72
obfuscate21210-0.7900.000100.000.00
obfuscate42420-1.6640.000100.000.00
obfuscate2200.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Thu Mar 12 19:32:07 2020; Spam; 14.8; obfuscate; admin ; JUNK Make Bank documents ; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Thu Mar 12 01:02:40 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplYW5ldHRlIA; ...

26 st Spam och 980 st Ham ger totalt 1006 st Mail (02% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 13 11:37:00 EDT 2020