&Nu Status


Mail log för 10 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate47461-1.80214.50097.872.13
obfuscate29281-1.0297.50096.553.45
obfuscate26260-0.8040.000100.000.00
obfuscate26260-1.0810.000100.000.00
obfuscate23230-1.6610.000100.000.00
obfuscate21210-1.2240.000100.000.00
obfuscate20200-10.2500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6410.000100.000.00
obfuscate15150-4.8930.000100.000.00
obfuscate15150-26.1130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate47461-1.80214.50097.872.13
obfuscate29281-1.0297.50096.553.45
obfuscate26260-0.8040.000100.000.00
obfuscate26260-1.0810.000100.000.00
obfuscate23230-1.6610.000100.000.00
obfuscate21210-1.2240.000100.000.00
obfuscate20200-10.2500.000100.000.00
obfuscate17170-1.6410.000100.000.00
obfuscate15150-4.8930.000100.000.00
obfuscate15150-26.1130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate211-5.6008.10050.0050.00
obfuscate29281-1.0297.50096.553.45
obfuscate47461-1.80214.50097.872.13
obfuscate15141-1.6866.20093.336.67
obfuscate1010.00016.1000.00100.00
obfuscate880-2.2380.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate660-98.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-98.0000.000100.000.00
obfuscate15150-26.1130.000100.000.00
obfuscate20200-10.2500.000100.000.00
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate211-5.6008.10050.0050.00
obfuscate15150-4.8930.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate220-3.4000.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate660-2.7500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.1000.00100.00
obfuscate47461-1.80214.50097.872.13
obfuscate211-5.6008.10050.0050.00
obfuscate29281-1.0297.50096.553.45
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate15141-1.6866.20093.336.67
obfuscate880-2.2380.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate660-98.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-2.2380.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate660-98.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate26260-0.8040.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate11110-0.7270.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate17170-1.6410.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.1000.00100.00
obfuscate211-5.6008.10050.0050.00
obfuscate15141-1.6866.20093.336.67
obfuscate29281-1.0297.50096.553.45
obfuscate47461-1.80214.50097.872.13
obfuscate5035012-7.9676.50099.600.40
obfuscate880-2.2380.000100.000.00
obfuscate11110-0.3090.000100.000.00
obfuscate220-3.8000.000100.000.00
obfuscate1103.5000.000100.000.00
obfuscate660-98.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.1 var:
Tue Mar 10 22:56:26 2020; Spam; 16.1; obfuscate; PayPal ; JUNK Want a Harvard degree ; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Tue Mar 10 00:34:13 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEVtaWxpYSBEYQ; ...

7 st Spam och 869 st Ham ger totalt 876 st Mail (00% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3429


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 11 11:37:00 EDT 2020