&Nu Status


Mail log för 8 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4154150-8.4190.000100.000.00
obfuscate38380-1.7580.000100.000.00
obfuscate31310-1.5840.000100.000.00
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate30300-1.7400.000100.000.00
obfuscate28280-1.2000.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate16160-0.9190.000100.000.00
obfuscate12111-1.0278.60091.678.33
obfuscate11110-0.7270.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4154150-8.4190.000100.000.00
obfuscate38380-1.7580.000100.000.00
obfuscate31310-1.5840.000100.000.00
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate30300-1.7400.000100.000.00
obfuscate28280-1.2000.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00
obfuscate16160-0.9190.000100.000.00
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate12111-1.0278.60091.678.33
obfuscate11110-0.7270.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate211-1.70022.70050.0050.00
obfuscate12111-1.0278.60091.678.33
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate550-1.3400.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-63.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-95.5000.000100.000.00
obfuscate330-63.9000.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00
obfuscate10100-10.1500.000100.000.00
obfuscate4154150-8.4190.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate330-4.1000.000100.000.00
obfuscate10100-3.3800.000100.000.00
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.70022.70050.0050.00
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate3030.00011.5000.00100.00
obfuscate12111-1.0278.60091.678.33
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate550-1.3400.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-63.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate550-1.3400.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-63.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate31310-1.5840.000100.000.00
obfuscate10100-3.3800.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.3000.00100.00
obfuscate3030.00011.5000.00100.00
obfuscate211-1.70022.70050.0050.00
obfuscate12111-1.0278.60091.678.33
obfuscate17161-2.1878.60094.125.88
obfuscate30300-2.4730.000100.000.00
obfuscate550-1.3400.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate330-63.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate17170-17.9410.000100.000.00

Mest Spam med ratio 22.7 var:
Sun Mar 8 08:27:14 2020; Spam; 22.7; obfuscate; horriganjohn ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -97.3 var:
Sun Mar 8 16:52:58 2020; Mail; -97.3; obfuscate; Facebook ; Jan Evanson posted in Ramkvilla; ...

7 st Spam och 757 st Ham ger totalt 764 st Mail (00% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.1000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 9 11:37:00 EDT 2020