&Nu Status


Mail log för 7 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4344340-7.7430.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00
obfuscate22220-1.6320.000100.000.00
obfuscate19181-0.91111.20094.745.26
obfuscate16160-1.3750.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate15150-3.6670.000100.000.00
obfuscate14140-2.7430.000100.000.00
obfuscate13130-38.3230.000100.000.00
obfuscate10100-1.7700.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4344340-7.7430.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00
obfuscate22220-1.6320.000100.000.00
obfuscate19181-0.91111.20094.745.26
obfuscate16160-1.3750.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate15150-3.6670.000100.000.00
obfuscate14140-2.7430.000100.000.00
obfuscate13130-38.3230.000100.000.00
obfuscate10100-1.7700.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-0.91111.20094.745.26
obfuscate871-0.6578.60087.5012.50
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.2710.000100.000.00
obfuscate330-2.9670.000100.000.00
obfuscate440-2.9500.000100.000.00
obfuscate660-64.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-94.4000.000100.000.00
obfuscate660-64.2500.000100.000.00
obfuscate660-63.2000.000100.000.00
obfuscate13130-38.3230.000100.000.00
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00
obfuscate4344340-7.7430.000100.000.00
obfuscate330-5.0670.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate15150-3.6670.000100.000.00
obfuscate770-3.4860.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19181-0.91111.20094.745.26
obfuscate871-0.6578.60087.5012.50
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.2710.000100.000.00
obfuscate330-2.9670.000100.000.00
obfuscate440-2.9500.000100.000.00
obfuscate660-64.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.2710.000100.000.00
obfuscate330-2.9670.000100.000.00
obfuscate440-2.9500.000100.000.00
obfuscate660-64.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate871-0.6578.60087.5012.50
obfuscate19181-0.91111.20094.745.26
obfuscate770-15.0000.000100.000.00
obfuscate330-2.0330.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate770-1.2710.000100.000.00
obfuscate330-2.9670.000100.000.00
obfuscate440-2.9500.000100.000.00
obfuscate660-64.2500.000100.000.00
obfuscate770-2.1000.000100.000.00
obfuscate30300-8.7930.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.2 var:
Sat Mar 7 01:13:28 2020; Spam; 11.2; obfuscate; Netflix ; JUNK Start watching today.; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sat Mar 7 06:51:04 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

2 st Spam och 700 st Ham ger totalt 702 st Mail (00% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Mar 8 11:37:00 EDT 2020