&Nu Status


Mail log för 5 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate45441-1.8689.90097.782.22
obfuscate38371-0.98914.10097.372.63
obfuscate33330-1.1940.000100.000.00
obfuscate33330-1.5520.000100.000.00
obfuscate30300-4.2470.000100.000.00
obfuscate23230-1.2260.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00
obfuscate20200-7.1750.000100.000.00
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate18180-1.5670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate45441-1.8689.90097.782.22
obfuscate38371-0.98914.10097.372.63
obfuscate33330-1.1940.000100.000.00
obfuscate33330-1.5520.000100.000.00
obfuscate30300-4.2470.000100.000.00
obfuscate23230-1.2260.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00
obfuscate20200-7.1750.000100.000.00
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate18180-1.5670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate45441-1.8689.90097.782.22
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate1010.0008.5000.00100.00
obfuscate211-2.1009.90050.0050.00
obfuscate38371-0.98914.10097.372.63
obfuscate431-3.9679.50075.0025.00
obfuscate321-1.75025.50066.6733.33
obfuscate18171-1.6419.90094.445.56
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-72.5000.000100.000.00
obfuscate440-49.3000.000100.000.00
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate12120-8.1670.000100.000.00
obfuscate20200-7.1750.000100.000.00
obfuscate110-5.6000.000100.000.00
obfuscate110-5.3000.000100.000.00
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate30300-4.2470.000100.000.00
obfuscate431-3.9679.50075.0025.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.75025.50066.6733.33
obfuscate38371-0.98914.10097.372.63
obfuscate45441-1.8689.90097.782.22
obfuscate211-2.1009.90050.0050.00
obfuscate18171-1.6419.90094.445.56
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate431-3.9679.50075.0025.00
obfuscate1010.0008.5000.00100.00
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate1101.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.6330.000100.000.00
obfuscate23230-1.2260.000100.000.00
obfuscate12120-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-2.3400.000100.000.00
obfuscate12120-8.1670.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate440-49.3000.000100.000.00
obfuscate23230-2.1830.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.5000.00100.00
obfuscate211-2.1009.90050.0050.00
obfuscate321-1.75025.50066.6733.33
obfuscate431-3.9679.50075.0025.00
obfuscate18171-1.6419.90094.445.56
obfuscate19181-32.1069.80094.745.26
obfuscate38371-0.98914.10097.372.63
obfuscate45441-1.8689.90097.782.22
obfuscate6146113-4.7347.80099.510.49
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 25.5 var:
Thu Mar 5 04:21:01 2020; Spam; 25.5; obfuscate; Mr Alfred Cheuk Yu Chow ; JUNK Business proposal of 38980369.00; ...
Mest Ham med ratio -104.9 var:
Thu Mar 5 14:14:28 2020; Mail; -104.9; obfuscate; Inge Larsson ; Re [Fanac] Help; ...

11 st Spam och 1072 st Ham ger totalt 1083 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9545


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Mar 6 11:37:00 EST 2020