&Nu Status


Mail log för 3 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5795790-9.2550.000100.000.00
obfuscate40400-1.6500.000100.000.00
obfuscate32311-0.9946.60096.883.12
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate29290-1.7140.000100.000.00
obfuscate25250-1.0520.000100.000.00
obfuscate21210-5.4950.000100.000.00
obfuscate19190-6.3890.000100.000.00
obfuscate17170-3.8940.000100.000.00
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00
obfuscate15141-1.3936.80093.336.67

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate5795790-9.2550.000100.000.00
obfuscate40400-1.6500.000100.000.00
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate32311-0.9946.60096.883.12
obfuscate29290-1.7140.000100.000.00
obfuscate25250-1.0520.000100.000.00
obfuscate21210-5.4950.000100.000.00
obfuscate19190-6.3890.000100.000.00
obfuscate17170-3.8940.000100.000.00
obfuscate15150-1.2930.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate15141-1.3936.80093.336.67
obfuscate32311-0.9946.60096.883.12
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate211-7.1007.30050.0050.00
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00
obfuscate770-14.8290.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-50.1000.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00
obfuscate770-14.8290.000100.000.00
obfuscate770-14.6570.000100.000.00
obfuscate5795790-9.2550.000100.000.00
obfuscate211-7.1007.30050.0050.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate19190-6.3890.000100.000.00
obfuscate21210-5.4950.000100.000.00
obfuscate550-4.5200.000100.000.00
obfuscate17170-3.8940.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate211-7.1007.30050.0050.00
obfuscate15141-1.3936.80093.336.67
obfuscate32311-0.9946.60096.883.12
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00
obfuscate770-14.8290.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00
obfuscate770-14.8290.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00
obfuscate550-1.3600.000100.000.00
obfuscate17170-3.8940.000100.000.00
obfuscate13130-0.5380.000100.000.00
obfuscate440-50.1000.000100.000.00
obfuscate220-2.1500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.00024.6000.00100.00
obfuscate211-7.1007.30050.0050.00
obfuscate15141-1.3936.80093.336.67
obfuscate32311-0.9946.60096.883.12
obfuscate31310-1.6840.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate330-1.7670.000100.000.00
obfuscate14140-21.3930.000100.000.00
obfuscate770-14.8290.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 24.6 var:
Tue Mar 3 05:53:13 2020; Spam; 24.6; obfuscate; Aleksandra Ozog ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Tue Mar 3 00:17:52 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IE1pa2FlbCBMdQ; ...

5 st Spam och 979 st Ham ger totalt 984 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.3600


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 4 11:37:00 EST 2020