&Nu Status


Mail log för 2 Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00
obfuscate37370-0.9840.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate25250-1.5960.000100.000.00
obfuscate22220-6.0680.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-13.0420.000100.000.00
obfuscate16160-12.6560.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate14140-2.5570.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00
obfuscate37370-0.9840.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate25250-1.5960.000100.000.00
obfuscate22220-6.0680.000100.000.00
obfuscate20200-1.7000.000100.000.00
obfuscate19190-13.0420.000100.000.00
obfuscate16160-12.6560.000100.000.00
obfuscate15150-1.0200.000100.000.00
obfuscate14140-2.5570.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.80038.70066.6733.33
obfuscate2110.1006.30050.0050.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate12120-3.5000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-90.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate12120-7.7670.000100.000.00
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-90.2000.000100.000.00
obfuscate330-33.3330.000100.000.00
obfuscate10100-29.3700.000100.000.00
obfuscate880-13.6870.000100.000.00
obfuscate990-13.2890.000100.000.00
obfuscate19190-13.0420.000100.000.00
obfuscate16160-12.6560.000100.000.00
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00
obfuscate12120-7.7670.000100.000.00
obfuscate22220-6.0680.000100.000.00
obfuscate660-4.9330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.80038.70066.6733.33
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate2110.1006.30050.0050.00
obfuscate12120-3.5000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-90.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate12120-7.7670.000100.000.00
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12120-3.5000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-90.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate12120-7.7670.000100.000.00
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00
obfuscate770-1.0140.000100.000.00
obfuscate10100-29.3700.000100.000.00
obfuscate25250-1.5960.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate2110.1006.30050.0050.00
obfuscate321-0.80038.70066.6733.33
obfuscate12120-3.5000.000100.000.00
obfuscate32320-2.0560.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00
obfuscate110-90.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate29290-2.8310.000100.000.00
obfuscate12120-7.7670.000100.000.00
obfuscate4224220-10.0420.000100.000.00

Mest Spam med ratio 38.7 var:
Mon Mar 2 06:13:51 2020; Spam; 38.7; obfuscate; Shpend ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -105 var:
Mon Mar 2 12:34:34 2020; Mail; -105; obfuscate; Inge Larsson ; [Fanac] Help; ...

3 st Spam och 824 st Ham ger totalt 827 st Mail (00% spam) till 47 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.8333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Mar 3 11:37:00 EST 2020