&Nu Status


Mail log för Mars - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate228482281632-5.1479.68899.860.14
obfuscate1199118019-2.76311.05398.421.58
obfuscate100297527-0.8398.70497.312.69
obfuscate96194813-1.2759.53898.651.35
obfuscate8438349-4.7038.00098.931.07
obfuscate6376343-0.9577.33399.530.47
obfuscate6286262-8.5107.50099.680.32
obfuscate56755611-2.0297.81898.061.94
obfuscate4824820-0.7200.000100.000.00
obfuscate4824793-1.5327.33399.380.62
obfuscate4794790-2.6810.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate228482281632-5.1479.68899.860.14
obfuscate1199118019-2.76311.05398.421.58
obfuscate100297527-0.8398.70497.312.69
obfuscate96194813-1.2759.53898.651.35
obfuscate8438349-4.7038.00098.931.07
obfuscate6376343-0.9577.33399.530.47
obfuscate6286262-8.5107.50099.680.32
obfuscate56755611-2.0297.81898.061.94
obfuscate4824820-0.7200.000100.000.00
obfuscate4794790-2.6810.000100.000.00
obfuscate4824793-1.5327.33399.380.62

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate927853.28610.8597.6192.39
obfuscate228482281632-5.1479.68899.860.14
obfuscate100297527-0.8398.70497.312.69
obfuscate1199118019-2.76311.05398.421.58
obfuscate46645016-1.48010.06296.573.43
obfuscate96194813-1.2759.53898.651.35
obfuscate44443113-4.8757.76997.072.93
obfuscate56755611-2.0297.81898.061.94
obfuscate18991.88911.44450.0050.00
obfuscate8438349-4.7038.00098.931.07
obfuscate2392318-2.79712.75096.653.35

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate99981-79.1126.00098.991.01
obfuscate69690-70.2900.000100.000.00
obfuscate3443377-23.4219.42997.972.03
obfuscate2222157-12.9029.14396.853.15
obfuscate6286262-8.5107.50099.680.32
obfuscate83803-8.0257.33396.393.61
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate3603591-5.1489.00099.720.28
obfuscate228482281632-5.1479.68899.860.14
obfuscate44443113-4.8757.76997.072.93
obfuscate8438349-4.7038.00098.931.07

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17143-0.57123.00082.3517.65
obfuscate1761751-1.54318.00099.430.57
obfuscate2020.00017.5000.00100.00
obfuscate383080.23314.37578.9521.05
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate8530.80013.33362.5037.50
obfuscate63612-0.70513.00096.833.17
obfuscate2392318-2.79712.75096.653.35
obfuscate18991.88911.44450.0050.00
obfuscate1199118019-2.76311.05398.421.58
obfuscate3313283-0.80211.00099.090.91

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate18180-0.1110.000100.000.00
obfuscate440-2.0000.000100.000.00
obfuscate880-2.7500.000100.000.00
obfuscate440-3.2500.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.0000.000100.000.00
obfuscate4794790-2.6810.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00017.5000.00100.00
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate927853.28610.8597.6192.39
obfuscate945-0.2509.20044.4455.56
obfuscate18991.88911.44450.0050.00
obfuscate8530.80013.33362.5037.50
obfuscate8620.8337.00075.0025.00
obfuscate383080.23314.37578.9521.05
obfuscate21174-0.1186.25080.9519.05
obfuscate17143-0.57123.00082.3517.65
obfuscate761-0.33310.00085.7114.29

Mest Spam med ratio 38.7 var:
Mon Mar 2 06:13:51 2020; Spam; 38.7; obfuscate; Shpend ; JUNK (no subject);
Mest Ham med ratio -106 var:
Wed Mar 4 23:47:55 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMZXQgTWFnbnVzIENh;

323 st Spam och 35297 st Ham ger totalt 35620 st Mail (00% spam) till 89 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.0557


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 2 11:42:00 EDT 2020