&Nu Status


Mail log för 13 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66
obfuscate44431-1.2129.80097.732.27
obfuscate42420-1.7000.000100.000.00
obfuscate39390-2.0720.000100.000.00
obfuscate30291-1.1216.10096.673.33
obfuscate29281-1.5077.50096.553.45
obfuscate27270-4.5630.000100.000.00
obfuscate23230-0.9000.000100.000.00
obfuscate22220-1.0450.000100.000.00
obfuscate21201-0.8458.00095.244.76
obfuscate18180-1.5440.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66
obfuscate44431-1.2129.80097.732.27
obfuscate42420-1.7000.000100.000.00
obfuscate39390-2.0720.000100.000.00
obfuscate30291-1.1216.10096.673.33
obfuscate29281-1.5077.50096.553.45
obfuscate27270-4.5630.000100.000.00
obfuscate23230-0.9000.000100.000.00
obfuscate22220-1.0450.000100.000.00
obfuscate21201-0.8458.00095.244.76
obfuscate18180-1.5440.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate413-7.0007.26725.0075.00
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66
obfuscate1091-12.6899.80090.0010.00
obfuscate30291-1.1216.10096.673.33
obfuscate1010.00010.9000.00100.00
obfuscate541-1.9259.80080.0020.00
obfuscate21201-0.8458.00095.244.76
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate29281-1.5077.50096.553.45
obfuscate44431-1.2129.80097.732.27
obfuscate16151-2.9406.20093.756.25

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-96.3000.000100.000.00
obfuscate220-96.0500.000100.000.00
obfuscate110-95.8000.000100.000.00
obfuscate14140-35.5930.000100.000.00
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66
obfuscate1091-12.6899.80090.0010.00
obfuscate990-12.0000.000100.000.00
obfuscate16160-8.4620.000100.000.00
obfuscate13130-8.0310.000100.000.00
obfuscate413-7.0007.26725.0075.00
obfuscate330-4.7330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.9000.00100.00
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate1091-12.6899.80090.0010.00
obfuscate541-1.9259.80080.0020.00
obfuscate44431-1.2129.80097.732.27
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66
obfuscate21201-0.8458.00095.244.76
obfuscate29281-1.5077.50096.553.45
obfuscate413-7.0007.26725.0075.00
obfuscate16151-2.9406.20093.756.25
obfuscate30291-1.1216.10096.673.33

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14140-3.1210.000100.000.00
obfuscate11110-2.4360.000100.000.00
obfuscate990-1.4440.000100.000.00
obfuscate12120-2.6500.000100.000.00
obfuscate220-96.0500.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate550-1.2000.000100.000.00
obfuscate18180-1.5440.000100.000.00
obfuscate550-1.5400.000100.000.00
obfuscate660-96.3000.000100.000.00
obfuscate15150-0.5800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.9000.00100.00
obfuscate1010.00010.2000.00100.00
obfuscate413-7.0007.26725.0075.00
obfuscate541-1.9259.80080.0020.00
obfuscate1091-12.6899.80090.0010.00
obfuscate16151-2.9406.20093.756.25
obfuscate21201-0.8458.00095.244.76
obfuscate29281-1.5077.50096.553.45
obfuscate30291-1.1216.10096.673.33
obfuscate44431-1.2129.80097.732.27
obfuscate3043022-12.8718.25099.340.66

Mest Spam med ratio 10.9 var:
Thu Feb 13 10:42:20 2020; Spam; 10.9; obfuscate; Doha-Stiftung ; JUNK UTF-8BSGVyemxpY2hlIEdsw7xja3fDvG5zY2hlIQ; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Thu Feb 13 01:15:11 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

14 st Spam och 786 st Ham ger totalt 800 st Mail (01% spam) till 42 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.3286


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Feb 14 11:37:00 EST 2020