&Nu Status


Mail log för 12 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4003973-8.52113.70099.250.75
obfuscate34322-1.4727.00094.125.88
obfuscate33330-0.8000.000100.000.00
obfuscate33321-2.3416.50096.973.03
obfuscate26251-1.4806.50096.153.85
obfuscate26260-2.3540.000100.000.00
obfuscate24231-1.1398.30095.834.17
obfuscate19172-1.5717.95089.4710.53
obfuscate17170-2.9590.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate16160-0.9560.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4003973-8.52113.70099.250.75
obfuscate33330-0.8000.000100.000.00
obfuscate34322-1.4727.00094.125.88
obfuscate33321-2.3416.50096.973.03
obfuscate26260-2.3540.000100.000.00
obfuscate26251-1.4806.50096.153.85
obfuscate24231-1.1398.30095.834.17
obfuscate19172-1.5717.95089.4710.53
obfuscate17170-2.9590.000100.000.00
obfuscate17170-2.0880.000100.000.00
obfuscate16160-0.9560.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4003973-8.52113.70099.250.75
obfuscate6330.7007.33350.0050.00
obfuscate19172-1.5717.95089.4710.53
obfuscate34322-1.4727.00094.125.88
obfuscate26251-1.4806.50096.153.85
obfuscate12111-0.44514.20091.678.33
obfuscate321-0.7506.20066.6733.33
obfuscate24231-1.1398.30095.834.17
obfuscate11101-38.41013.70090.919.09
obfuscate871-5.9298.70087.5012.50
obfuscate1010.00013.7000.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-97.9750.000100.000.00
obfuscate110-92.4000.000100.000.00
obfuscate11101-38.41013.70090.919.09
obfuscate12120-26.6080.000100.000.00
obfuscate4003973-8.52113.70099.250.75
obfuscate871-5.9298.70087.5012.50
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate220-3.2000.000100.000.00
obfuscate17170-2.9590.000100.000.00
obfuscate110-2.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12111-0.44514.20091.678.33
obfuscate11101-38.41013.70090.919.09
obfuscate1010.00013.7000.00100.00
obfuscate4003973-8.52113.70099.250.75
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate871-5.9298.70087.5012.50
obfuscate24231-1.1398.30095.834.17
obfuscate19172-1.5717.95089.4710.53
obfuscate6330.7007.33350.0050.00
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate34322-1.4727.00094.125.88

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.2000.000100.000.00
obfuscate330-1.9000.000100.000.00
obfuscate1105.5000.000100.000.00
obfuscate15150-1.1530.000100.000.00
obfuscate26260-2.3540.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate17170-2.9590.000100.000.00
obfuscate770-1.0430.000100.000.00
obfuscate110-92.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.7000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate1010.0007.3000.00100.00
obfuscate6330.7007.33350.0050.00
obfuscate321-0.7506.20066.6733.33
obfuscate761-1.3006.20085.7114.29
obfuscate871-5.9298.70087.5012.50
obfuscate19172-1.5717.95089.4710.53
obfuscate11101-38.41013.70090.919.09
obfuscate12111-0.44514.20091.678.33
obfuscate34322-1.4727.00094.125.88

Mest Spam med ratio 14.2 var:
Wed Feb 12 17:51:30 2020; Spam; 14.2; obfuscate; Debbie Stone ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Wed Feb 12 00:15:11 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

21 st Spam och 821 st Ham ger totalt 842 st Mail (02% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.3238


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Feb 13 11:37:00 EST 2020