&Nu Status


Mail log för 11 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate42420-2.4830.000100.000.00
obfuscate35350-1.7000.000100.000.00
obfuscate34340-4.2970.000100.000.00
obfuscate33330-0.9640.000100.000.00
obfuscate32320-1.1030.000100.000.00
obfuscate28262-1.3818.35092.867.14
obfuscate25250-5.0240.000100.000.00
obfuscate18180-1.8390.000100.000.00
obfuscate18180-11.1500.000100.000.00
obfuscate16160-1.3190.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate42420-2.4830.000100.000.00
obfuscate35350-1.7000.000100.000.00
obfuscate34340-4.2970.000100.000.00
obfuscate33330-0.9640.000100.000.00
obfuscate32320-1.1030.000100.000.00
obfuscate28262-1.3818.35092.867.14
obfuscate25250-5.0240.000100.000.00
obfuscate18180-1.8390.000100.000.00
obfuscate18180-11.1500.000100.000.00
obfuscate16160-1.3190.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate972-2.3719.10077.7822.22
obfuscate15132-4.4777.95086.6713.33
obfuscate28262-1.3818.35092.867.14
obfuscate2110.00011.80050.0050.00
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate431-1.26714.60075.0025.00
obfuscate211-1.7008.00050.0050.00
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.1000.000100.000.00
obfuscate440-96.1750.000100.000.00
obfuscate16160-20.7250.000100.000.00
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate18180-11.1500.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate25250-5.0240.000100.000.00
obfuscate15132-4.4777.95086.6713.33
obfuscate34340-4.2970.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate431-1.26714.60075.0025.00
obfuscate2110.00011.80050.0050.00
obfuscate972-2.3719.10077.7822.22
obfuscate28262-1.3818.35092.867.14
obfuscate211-1.7008.00050.0050.00
obfuscate15132-4.4777.95086.6713.33
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00
obfuscate18180-1.8390.000100.000.00
obfuscate110-4.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate13130-1.3540.000100.000.00
obfuscate33330-0.9640.000100.000.00
obfuscate32320-1.1030.000100.000.00
obfuscate220-1.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00016.3000.00100.00
obfuscate2110.00011.80050.0050.00
obfuscate211-1.7008.00050.0050.00
obfuscate431-1.26714.60075.0025.00
obfuscate972-2.3719.10077.7822.22
obfuscate15132-4.4777.95086.6713.33
obfuscate28262-1.3818.35092.867.14
obfuscate2412410-14.1630.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate880-1.2750.000100.000.00
obfuscate12120-8.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.3 var:
Tue Feb 11 02:12:41 2020; Spam; 16.3; obfuscate; Bella <>; JUNK GB2312BUkU6IEZyZWUgc2FtcGxlL3ByZWNpc2lvbiBiYWxscw; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Tue Feb 11 17:08:30 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; Youre now friends with 2 others See their photos posts and more...

10 st Spam och 662 st Ham ger totalt 672 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.1500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Feb 12 11:37:00 EST 2020