&Nu Status


Mail log för 10 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate37370-0.8540.000100.000.00
obfuscate36360-2.5470.000100.000.00
obfuscate30291-1.7316.50096.673.33
obfuscate23230-4.5520.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00
obfuscate21201-1.7658.70095.244.76
obfuscate20200-1.5350.000100.000.00
obfuscate17170-1.1180.000100.000.00
obfuscate15150-2.9670.000100.000.00
obfuscate14131-3.2236.00092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate37370-0.8540.000100.000.00
obfuscate36360-2.5470.000100.000.00
obfuscate30291-1.7316.50096.673.33
obfuscate23230-4.5520.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00
obfuscate20200-1.5350.000100.000.00
obfuscate21201-1.7658.70095.244.76
obfuscate17170-1.1180.000100.000.00
obfuscate15150-2.9670.000100.000.00
obfuscate13130-8.3460.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0007.0000.00100.00
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate2020.0006.5500.00100.00
obfuscate13121-1.8679.60092.317.69
obfuscate1010.0009.2000.00100.00
obfuscate21201-1.7658.70095.244.76
obfuscate30291-1.7316.50096.673.33
obfuscate321-1.45014.30066.6733.33
obfuscate14131-3.2236.00092.867.14
obfuscate11110-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-63.7330.000100.000.00
obfuscate330-63.5670.000100.000.00
obfuscate12120-40.2080.000100.000.00
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate13130-8.3460.000100.000.00
obfuscate110-8.2000.000100.000.00
obfuscate23230-4.5520.000100.000.00
obfuscate110-3.6000.000100.000.00
obfuscate440-3.5500.000100.000.00
obfuscate14131-3.2236.00092.867.14
obfuscate15150-2.9670.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-1.45014.30066.6733.33
obfuscate13121-1.8679.60092.317.69
obfuscate1010.0009.2000.00100.00
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate21201-1.7658.70095.244.76
obfuscate2020.0007.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.5500.00100.00
obfuscate30291-1.7316.50096.673.33
obfuscate14131-3.2236.00092.867.14
obfuscate11110-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11110-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00
obfuscate36360-2.5470.000100.000.00
obfuscate10100-1.9500.000100.000.00
obfuscate20200-1.5350.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate12120-40.2080.000100.000.00
obfuscate17170-1.1180.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate23230-4.5520.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.2000.00100.00
obfuscate2020.0007.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.5500.00100.00
obfuscate321-1.45014.30066.6733.33
obfuscate13121-1.8679.60092.317.69
obfuscate14131-3.2236.00092.867.14
obfuscate21201-1.7658.70095.244.76
obfuscate30291-1.7316.50096.673.33
obfuscate3243222-10.2208.95099.380.62
obfuscate11110-0.8820.000100.000.00
obfuscate21210-1.7000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.3 var:
Mon Feb 10 13:53:07 2020; Spam; 14.3; obfuscate; Ms.Eva ; JUNK greeting My) I wish to chat-); ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Mon Feb 10 00:55:06 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

12 st Spam och 692 st Ham ger totalt 704 st Mail (01% spam) till 43 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.2750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 11 11:37:00 EST 2020