&Nu Status


Mail log för 9 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-12.8596.10099.660.34
obfuscate40400-1.7300.000100.000.00
obfuscate35341-1.2538.60097.142.86
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate29281-1.4116.10096.553.45
obfuscate27270-1.2630.000100.000.00
obfuscate22211-2.2388.60095.454.55
obfuscate20200-1.1850.000100.000.00
obfuscate18180-5.7060.000100.000.00
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate12120-0.2750.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2982971-12.8596.10099.660.34
obfuscate40400-1.7300.000100.000.00
obfuscate35341-1.2538.60097.142.86
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate29281-1.4116.10096.553.45
obfuscate27270-1.2630.000100.000.00
obfuscate22211-2.2388.60095.454.55
obfuscate20200-1.1850.000100.000.00
obfuscate18180-5.7060.000100.000.00
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate12120-0.2750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate2020.0006.6000.00100.00
obfuscate752-2.6406.50071.4328.57
obfuscate29281-1.4116.10096.553.45
obfuscate22211-2.2388.60095.454.55
obfuscate35341-1.2538.60097.142.86
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate211-1.4008.00050.0050.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate2982971-12.8596.10099.660.34
obfuscate1010.00018.8000.00100.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.3000.000100.000.00
obfuscate550-39.0000.000100.000.00
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate2982971-12.8596.10099.660.34
obfuscate18180-5.7060.000100.000.00
obfuscate990-4.1110.000100.000.00
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate220-3.3500.000100.000.00
obfuscate550-3.3400.000100.000.00
obfuscate440-3.2250.000100.000.00
obfuscate110-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00018.8000.00100.00
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate22211-2.2388.60095.454.55
obfuscate35341-1.2538.60097.142.86
obfuscate211-1.4008.00050.0050.00
obfuscate2020.0006.6000.00100.00
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate752-2.6406.50071.4328.57
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate29281-1.4116.10096.553.45
obfuscate2982971-12.8596.10099.660.34

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-4.1110.000100.000.00
obfuscate12120-0.2750.000100.000.00
obfuscate550-1.0400.000100.000.00
obfuscate550-3.3400.000100.000.00
obfuscate550-39.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.6500.000100.000.00
obfuscate220-1.5500.000100.000.00
obfuscate880-2.7250.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate27270-1.2630.000100.000.00
obfuscate110-0.2000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.5000.00100.00
obfuscate2020.0006.6000.00100.00
obfuscate1010.00018.8000.00100.00
obfuscate211-1.4008.00050.0050.00
obfuscate752-2.6406.50071.4328.57
obfuscate4310.0670.00075.0025.00
obfuscate14131-30.7546.50092.867.14
obfuscate31292-3.3596.35093.556.45
obfuscate22211-2.2388.60095.454.55
obfuscate29281-1.4116.10096.553.45
obfuscate35341-1.2538.60097.142.86

Mest Spam med ratio 18.8 var:
Sun Feb 9 03:41:21 2020; Spam; 18.8; obfuscate; Aleksandra Ozog ; JUNK Fwd; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Sun Feb 9 03:56:46 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

15 st Spam och 644 st Ham ger totalt 659 st Mail (02% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5400


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 10 11:37:00 EST 2020