&Nu Status


Mail log för 8 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate27270-3.8150.000100.000.00
obfuscate22202-2.5806.50090.919.09
obfuscate20200-1.5400.000100.000.00
obfuscate18180-1.3560.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.2750.000100.000.00
obfuscate14131-2.5628.40092.867.14
obfuscate13130-2.5080.000100.000.00
obfuscate13130-24.0080.000100.000.00
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate27270-3.8150.000100.000.00
obfuscate22202-2.5806.50090.919.09
obfuscate20200-1.5400.000100.000.00
obfuscate18180-1.3560.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate16160-1.2750.000100.000.00
obfuscate13130-2.5080.000100.000.00
obfuscate14131-2.5628.40092.867.14
obfuscate13130-24.0080.000100.000.00
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate22202-2.5806.50090.919.09
obfuscate541-3.4506.50080.0020.00
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate14131-2.5628.40092.867.14
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33
obfuscate431-3.4676.20075.0025.00
obfuscate211-2.0007.70050.0050.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.9400.000100.000.00
obfuscate880-48.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.3000.000100.000.00
obfuscate880-48.3500.000100.000.00
obfuscate440-47.6000.000100.000.00
obfuscate330-32.3330.000100.000.00
obfuscate13130-24.0080.000100.000.00
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate110-6.7000.000100.000.00
obfuscate110-6.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.5000.000100.000.00
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33
obfuscate27270-3.8150.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14131-2.5628.40092.867.14
obfuscate211-2.0007.70050.0050.00
obfuscate541-3.4506.50080.0020.00
obfuscate22202-2.5806.50090.919.09
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33
obfuscate431-3.4676.20075.0025.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.9400.000100.000.00
obfuscate880-48.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.9400.000100.000.00
obfuscate880-48.3500.000100.000.00
obfuscate110-1.7000.000100.000.00
obfuscate440-47.6000.000100.000.00
obfuscate13130-2.5080.000100.000.00
obfuscate27270-3.8150.000100.000.00
obfuscate13130-24.0080.000100.000.00
obfuscate660-1.7500.000100.000.00
obfuscate660-0.3500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.0007.70050.0050.00
obfuscate431-3.4676.20075.0025.00
obfuscate541-3.4506.50080.0020.00
obfuscate22202-2.5806.50090.919.09
obfuscate12111-4.2096.20091.678.33
obfuscate14131-2.5628.40092.867.14
obfuscate3323311-11.1216.30099.700.30
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.7000.000100.000.00
obfuscate550-1.9400.000100.000.00
obfuscate880-48.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.4 var:
Sat Feb 8 06:12:20 2020; Spam; 8.4; obfuscate; Kronans Apotek ; JUNK Tack UTF-8BZsO2cg din order Kronans Apotek 186926432; ...
Mest Ham med ratio -106 var:
Sat Feb 8 06:58:57 2020; Mail; -106; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGrDpGxwIGRpbmEgdsOkbm4; ...

8 st Spam och 597 st Ham ger totalt 605 st Mail (01% spam) till 36 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.7875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Feb 9 11:37:00 EST 2020