&Nu Status


Mail log för 7 Februari - 2020

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate45450-3.3470.000100.000.00
obfuscate41401-1.1726.50097.562.44
obfuscate41392-1.4237.80095.124.88
obfuscate41410-5.0660.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-9.0830.000100.000.00
obfuscate21201-1.9258.60095.244.76
obfuscate17170-28.5060.000100.000.00
obfuscate15141-3.6646.10093.336.67
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate45450-3.3470.000100.000.00
obfuscate41410-5.0660.000100.000.00
obfuscate41401-1.1726.50097.562.44
obfuscate41392-1.4237.80095.124.88
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-9.0830.000100.000.00
obfuscate21201-1.9258.60095.244.76
obfuscate17170-28.5060.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00
obfuscate14140-1.8140.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate41392-1.4237.80095.124.88
obfuscate541-3.2507.70080.0020.00
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate41401-1.1726.50097.562.44
obfuscate14131-1.7467.00092.867.14
obfuscate13121-1.9258.60092.317.69
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate21201-1.9258.60095.244.76
obfuscate15141-3.6646.10093.336.67
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate770-82.7430.000100.000.00
obfuscate17170-28.5060.000100.000.00
obfuscate660-19.7500.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate24240-9.0830.000100.000.00
obfuscate41410-5.0660.000100.000.00
obfuscate220-4.4500.000100.000.00
obfuscate15141-3.6646.10093.336.67
obfuscate220-3.3500.000100.000.00
obfuscate45450-3.3470.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate13121-1.9258.60092.317.69
obfuscate21201-1.9258.60095.244.76
obfuscate41392-1.4237.80095.124.88
obfuscate541-3.2507.70080.0020.00
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate14131-1.7467.00092.867.14
obfuscate41401-1.1726.50097.562.44
obfuscate15141-3.6646.10093.336.67
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00
obfuscate220-2.4000.000100.000.00
obfuscate10100-0.5900.000100.000.00
obfuscate220-2.1000.000100.000.00
obfuscate220-4.4500.000100.000.00
obfuscate24240-1.7000.000100.000.00
obfuscate24240-9.0830.000100.000.00
obfuscate10100-0.6900.000100.000.00
obfuscate440-1.1250.000100.000.00
obfuscate770-82.7430.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00013.4000.00100.00
obfuscate541-3.2507.70080.0020.00
obfuscate13121-1.9258.60092.317.69
obfuscate14131-1.7467.00092.867.14
obfuscate15141-3.6646.10093.336.67
obfuscate41392-1.4237.80095.124.88
obfuscate21201-1.9258.60095.244.76
obfuscate41401-1.1726.50097.562.44
obfuscate3633621-9.9207.60099.720.28
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate14140-14.8070.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.4 var:
Fri Feb 7 04:35:57 2020; Spam; 13.4; obfuscate; Japan Finance Corporation ; JUNK Loan Offer for 2 interest Rate Apply within; ...
Mest Ham med ratio -104.5 var:
Fri Feb 7 00:36:46 2020; Mail; -104.5; obfuscate; Facebook ; UTF-8B8JOgiBMw6V0IEplbm55IEjDpGw; ...

10 st Spam och 822 st Ham ger totalt 832 st Mail (01% spam) till 41 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1100


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Feb 8 11:37:00 EST 2020